Advanced

Budgetering och contingency theory - situationsfaktorerna strategi och omgivning

Lindmark, Kevin; Areskoug, Beata and Persson, Camilla (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att beskriva budgetanvändningen hos företag och utifrån ett antal situationsfaktorer analysera denna användning med contingency theory som berör ekonomistyrning. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Det kvantitativa återfinns i form av en surveyundersökning och det kvalitativa i form av fyra fallstudier. Uppsatsens angreppssätt är vidare abduktiv. Detta har sin grund i att uppsatsen undersöker en händelse, budgetanvändningen hos företag, och analyserar denna mot befintlig teori, vilket för uppsatsen är contingency theory. Budget används i stor utsträckning som styrverktyg bland de undersökta företagen. Syftet med budgeten är inte enbart traditionella, utan... (More)
Uppsatsens syfte är att beskriva budgetanvändningen hos företag och utifrån ett antal situationsfaktorer analysera denna användning med contingency theory som berör ekonomistyrning. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Det kvantitativa återfinns i form av en surveyundersökning och det kvalitativa i form av fyra fallstudier. Uppsatsens angreppssätt är vidare abduktiv. Detta har sin grund i att uppsatsen undersöker en händelse, budgetanvändningen hos företag, och analyserar denna mot befintlig teori, vilket för uppsatsen är contingency theory. Budget används i stor utsträckning som styrverktyg bland de undersökta företagen. Syftet med budgeten är inte enbart traditionella, utan moderna syften är även framträdande. Vad gäller contingency theory återfinns en diskrepans inom olika områden mellan hur situationsfaktorerna strategi och omgivning ser på budgetens roll. Lösningen som teorin i första hand lyfter fram är att en av faktorerna kan vara dominerande. Varken enkäten eller fallstudierna stöder emellertid fullt ut denna syn, även om vissa tendenser finns till att omgivning kan vara dominerande. En annan syn som contingency theory lyfter fram är ett hybridstyrsystem. Detta förefaller vara ett fullt möjligt alternativ. Denna syn står även i överensstämmelse med budgetens roll, som över åren omfattar många olika syften i ett företag (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindmark, Kevin; Areskoug, Beata and Persson, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ekonomistyrning, budget, contingency theory, strategi, omgivning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351706
date added to LUP
2004-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:07:13
@misc{1351706,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att beskriva budgetanvändningen hos företag och utifrån ett antal situationsfaktorer analysera denna användning med contingency theory som berör ekonomistyrning. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Det kvantitativa återfinns i form av en surveyundersökning och det kvalitativa i form av fyra fallstudier. Uppsatsens angreppssätt är vidare abduktiv. Detta har sin grund i att uppsatsen undersöker en händelse, budgetanvändningen hos företag, och analyserar denna mot befintlig teori, vilket för uppsatsen är contingency theory. Budget används i stor utsträckning som styrverktyg bland de undersökta företagen. Syftet med budgeten är inte enbart traditionella, utan moderna syften är även framträdande. Vad gäller contingency theory återfinns en diskrepans inom olika områden mellan hur situationsfaktorerna strategi och omgivning ser på budgetens roll. Lösningen som teorin i första hand lyfter fram är att en av faktorerna kan vara dominerande. Varken enkäten eller fallstudierna stöder emellertid fullt ut denna syn, även om vissa tendenser finns till att omgivning kan vara dominerande. En annan syn som contingency theory lyfter fram är ett hybridstyrsystem. Detta förefaller vara ett fullt möjligt alternativ. Denna syn står även i överensstämmelse med budgetens roll, som över åren omfattar många olika syften i ett företag},
 author    = {Lindmark, Kevin and Areskoug, Beata and Persson, Camilla},
 keyword   = {Ekonomistyrning,budget,contingency theory,strategi,omgivning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Budgetering och contingency theory - situationsfaktorerna strategi och omgivning},
 year     = {2004},
}