Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategiskt arbete i unga svenska modeföretag - en fallstudie av ACNE Action Jeans AB, Filippa K AB och Nudie Jeans AB

Wieloch, Maria ; Meiton, Louise and Sandberg, Sonja Ingrid Désirée (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och jämföra fallföretagens strategiska arbete, beskriva och analysera detta. Vi ämnar göra detta genom att finna och använda de strategiteorier och modeller som på ett mest adekvat sätt förklarar och beskriver hur våra fallföretags strategiska arbete sker. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer av personer på fallföretagen samt personer i klädbranschen PROBLEMFORMULERING:Vad karaktäriserar det övergripande strategiska arbetet inom fallföretagen? Vilka specifika delar av det strategiska arbetet är särskilt viktiga för fallföretagen? Skiljer sig det strategiska arbetet åt mellan de olika fallföretagen? Hur har fallföretagens strategiska arbete förändrats över tiden? Vilka teorier... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och jämföra fallföretagens strategiska arbete, beskriva och analysera detta. Vi ämnar göra detta genom att finna och använda de strategiteorier och modeller som på ett mest adekvat sätt förklarar och beskriver hur våra fallföretags strategiska arbete sker. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer av personer på fallföretagen samt personer i klädbranschen PROBLEMFORMULERING:Vad karaktäriserar det övergripande strategiska arbetet inom fallföretagen? Vilka specifika delar av det strategiska arbetet är särskilt viktiga för fallföretagen? Skiljer sig det strategiska arbetet åt mellan de olika fallföretagen? Hur har fallföretagens strategiska arbete förändrats över tiden? Vilka teorier och modeller belyser och förklarar bäst fallföretagens strategiska arbete? SLUTSATSER:Det mest essentiella för våra fallföretag är deras resursbas och att denna strategiskt utnyttjas väl genom resurskonfigurationer och dynamiska förmågor. De viktigaste resurserna är; designers, företagskunnande, företagskultur och varumärke. Vi ser likaså att fallföretagen utvecklat kaos-balansstrategier för att möta hot och möjligheter från omvärlden. Normanns resonemang belyser på ett bra sätt fallföretagens syn på sitt affärslandskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wieloch, Maria ; Meiton, Louise and Sandberg, Sonja Ingrid Désirée
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenska modeföretag, Resursbaserat synsätt, Kaos-balans teorin, Normanns teori, strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351712
date added to LUP
2003-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:34:51
@misc{1351712,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och jämföra fallföretagens strategiska arbete, beskriva och analysera detta. Vi ämnar göra detta genom att finna och använda de strategiteorier och modeller som på ett mest adekvat sätt förklarar och beskriver hur våra fallföretags strategiska arbete sker. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer av personer på fallföretagen samt personer i klädbranschen PROBLEMFORMULERING:Vad karaktäriserar det övergripande strategiska arbetet inom fallföretagen? Vilka specifika delar av det strategiska arbetet är särskilt viktiga för fallföretagen? Skiljer sig det strategiska arbetet åt mellan de olika fallföretagen? Hur har fallföretagens strategiska arbete förändrats över tiden? Vilka teorier och modeller belyser och förklarar bäst fallföretagens strategiska arbete? SLUTSATSER:Det mest essentiella för våra fallföretag är deras resursbas och att denna strategiskt utnyttjas väl genom resurskonfigurationer och dynamiska förmågor. De viktigaste resurserna är; designers, företagskunnande, företagskultur och varumärke. Vi ser likaså att fallföretagen utvecklat kaos-balansstrategier för att möta hot och möjligheter från omvärlden. Normanns resonemang belyser på ett bra sätt fallföretagens syn på sitt affärslandskap.},
 author    = {Wieloch, Maria and Meiton, Louise and Sandberg, Sonja Ingrid Désirée},
 keyword   = {Svenska modeföretag,Resursbaserat synsätt,Kaos-balans teorin,Normanns teori,strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiskt arbete i unga svenska modeföretag - en fallstudie av ACNE Action Jeans AB, Filippa K AB och Nudie Jeans AB},
 year     = {2003},
}