Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utfallsprognoser i kommunal verksamhet - En fallstudie av prognosprocessen i Malmö stads stadsdelsförvaltningar

Emmertz, Jessica ; Eide, Philip and Von Ahlefeld, Christian (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva prognosprocessen vid utarbetandet av utfallsprognoser och att analysera bakomliggande orsaker till de variationer som uppstår mellan prognoser och utfall. Undersökningen har utförts som en fallstudie där forskningsprocessen till stor del har bestått av intervjuer. Vi har utgått från en kombination av en explorativ- och en deskriptiv ansats och undersökningen har haft en deduktiv karaktär. Vi har utgått från teori kring ekonomistyrning, offentlig verksamhet och prognoser. Här har vi velat bevisa vår hypotes att utformningen av ekonomistyrningen i en organisation på olika sätt påverkar framställandet av utfallsprognoser. Undersökningens empiri består av det material som sammanställts med hjälp av de... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva prognosprocessen vid utarbetandet av utfallsprognoser och att analysera bakomliggande orsaker till de variationer som uppstår mellan prognoser och utfall. Undersökningen har utförts som en fallstudie där forskningsprocessen till stor del har bestått av intervjuer. Vi har utgått från en kombination av en explorativ- och en deskriptiv ansats och undersökningen har haft en deduktiv karaktär. Vi har utgått från teori kring ekonomistyrning, offentlig verksamhet och prognoser. Här har vi velat bevisa vår hypotes att utformningen av ekonomistyrningen i en organisation på olika sätt påverkar framställandet av utfallsprognoser. Undersökningens empiri består av det material som sammanställts med hjälp av de intervjuer som gjorts med involverade i prognosarbetet på två stadsdelsförvaltningar inom Malmö stad. Utfallsprognosernas träffsäkerhet påverkas i hög grad av hur ekonomistyrningssystemet i en organisation är utformad. Fördelningen av resurser, ekonomiskt ansvar, ansvar för prognosarbetet och den vikt som tillmäts utfallsprognoserna i organisationen är de faktorer som vi anser på olika sätt påverkar tillförlitligheten hos utfallsprognoserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Emmertz, Jessica ; Eide, Philip and Von Ahlefeld, Christian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
prognosprocess, offentlig, Malmö stad, ekonomistyrning, utfallsprognoser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351718
date added to LUP
2004-01-29 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:58:13
@misc{1351718,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att beskriva prognosprocessen vid utarbetandet av utfallsprognoser och att analysera bakomliggande orsaker till de variationer som uppstår mellan prognoser och utfall. Undersökningen har utförts som en fallstudie där forskningsprocessen till stor del har bestått av intervjuer. Vi har utgått från en kombination av en explorativ- och en deskriptiv ansats och undersökningen har haft en deduktiv karaktär. Vi har utgått från teori kring ekonomistyrning, offentlig verksamhet och prognoser. Här har vi velat bevisa vår hypotes att utformningen av ekonomistyrningen i en organisation på olika sätt påverkar framställandet av utfallsprognoser. Undersökningens empiri består av det material som sammanställts med hjälp av de intervjuer som gjorts med involverade i prognosarbetet på två stadsdelsförvaltningar inom Malmö stad. Utfallsprognosernas träffsäkerhet påverkas i hög grad av hur ekonomistyrningssystemet i en organisation är utformad. Fördelningen av resurser, ekonomiskt ansvar, ansvar för prognosarbetet och den vikt som tillmäts utfallsprognoserna i organisationen är de faktorer som vi anser på olika sätt påverkar tillförlitligheten hos utfallsprognoserna.}},
 author    = {{Emmertz, Jessica and Eide, Philip and Von Ahlefeld, Christian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utfallsprognoser i kommunal verksamhet - En fallstudie av prognosprocessen i Malmö stads stadsdelsförvaltningar}},
 year     = {{2004}},
}