Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Icke produktrelaterade varor och tjänster - Inköpssamordning i decentraliserade koncerner

Smedius Svebring, Hanna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att förklara Tetra Pak bolagens rådande inköpsmönster gällande icke produktrelaterade varor och tjänster samt utreda hur avtalslojaliteten kan ökas. För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie på Tetra Pak. I enlighet med det positivistiska synsättet utformades en enkät för att kartlägga Tetra Pak bolagens IPV-inköp. Enkätsvaren följdes sedan upp med intervjuer som fokuserade på anledningarna till rådande inköpsmönster. För att förstärka studiens generaliserbarhet utfördes också mindre ingående fallstudier av fem andra företag. Synsättet i den här delen av uppsatsen kan sägas vara hermeneutiskt, då författaren i viss mån tolkat resultatet. Genom att samordna IPV-inköpen kan företag uppnå både kostnadsbesparingar... (More)
Uppsatsens syfte är att förklara Tetra Pak bolagens rådande inköpsmönster gällande icke produktrelaterade varor och tjänster samt utreda hur avtalslojaliteten kan ökas. För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie på Tetra Pak. I enlighet med det positivistiska synsättet utformades en enkät för att kartlägga Tetra Pak bolagens IPV-inköp. Enkätsvaren följdes sedan upp med intervjuer som fokuserade på anledningarna till rådande inköpsmönster. För att förstärka studiens generaliserbarhet utfördes också mindre ingående fallstudier av fem andra företag. Synsättet i den här delen av uppsatsen kan sägas vara hermeneutiskt, då författaren i viss mån tolkat resultatet. Genom att samordna IPV-inköpen kan företag uppnå både kostnadsbesparingar och andra fördelar. I teorin finns ett antal identifierade problem som utgör hinder för fullständig avtalslojalitet. Studien har bidragit med att identifiera ytterligare två: brukarnas brist på information om existerande avtal samt brukarnas kontrollbehov. I teorin talas det om ett antal verktyg för att överkomma hindren. I studien identifierades ytterligare fem stycken: mätning av indirekta besparingar, personlig kommunikation, leverantörer som direkt marknadsförare, införandet av policys samt införandet av ett gemensamt ekonomisystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smedius Svebring, Hanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Inköp, koncernsamordning, icke produktrelaterat, indirekt material, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351770
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:11:04
@misc{1351770,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att förklara Tetra Pak bolagens rådande inköpsmönster gällande icke produktrelaterade varor och tjänster samt utreda hur avtalslojaliteten kan ökas. För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie på Tetra Pak. I enlighet med det positivistiska synsättet utformades en enkät för att kartlägga Tetra Pak bolagens IPV-inköp. Enkätsvaren följdes sedan upp med intervjuer som fokuserade på anledningarna till rådande inköpsmönster. För att förstärka studiens generaliserbarhet utfördes också mindre ingående fallstudier av fem andra företag. Synsättet i den här delen av uppsatsen kan sägas vara hermeneutiskt, då författaren i viss mån tolkat resultatet. Genom att samordna IPV-inköpen kan företag uppnå både kostnadsbesparingar och andra fördelar. I teorin finns ett antal identifierade problem som utgör hinder för fullständig avtalslojalitet. Studien har bidragit med att identifiera ytterligare två: brukarnas brist på information om existerande avtal samt brukarnas kontrollbehov. I teorin talas det om ett antal verktyg för att överkomma hindren. I studien identifierades ytterligare fem stycken: mätning av indirekta besparingar, personlig kommunikation, leverantörer som direkt marknadsförare, införandet av policys samt införandet av ett gemensamt ekonomisystem.},
 author    = {Smedius Svebring, Hanna},
 keyword   = {Inköp,koncernsamordning,icke produktrelaterat,indirekt material,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Icke produktrelaterade varor och tjänster - Inköpssamordning i decentraliserade koncerner},
 year     = {2004},
}