Advanced

En studie i fondskapande - Skapandet av en etisk fond som även garanterar investeraren att inte bidra till oetiska bonussystem

Nordquist, Markus; Toresson, Carl and Danerhall, Jens (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Titel: En studie i fondskapande - Skapandet av en etisk fond som även garanterar investeraren att inte bidra till oetiska bonussystem. Ämne: Kandidatkurs i Företags Ekonomi (FEKK01) Nyckelord: Optionsprogram, Etiska fonder, CSR, SRI, Sharpe-kvot Seminarium: 2008-12-22, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Carl Eric Toresson, Jens Danerhall och Markus Nordquist Handledare: Gösta Wijk Problem: Efter de senaste årens uppmärksammade bonusskandaler, där företagsledare har haft möjlighet att kvittera ut enorma belopp, anser vi att det finns ett behov och en efterfrågan av ett investeringsalternativ där man undviker sådana ersättningsprogram. Vi tror att många anser att optionsprogrammen är oetiska och att det kan... (More)
Sammanfattning: Titel: En studie i fondskapande - Skapandet av en etisk fond som även garanterar investeraren att inte bidra till oetiska bonussystem. Ämne: Kandidatkurs i Företags Ekonomi (FEKK01) Nyckelord: Optionsprogram, Etiska fonder, CSR, SRI, Sharpe-kvot Seminarium: 2008-12-22, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Carl Eric Toresson, Jens Danerhall och Markus Nordquist Handledare: Gösta Wijk Problem: Efter de senaste årens uppmärksammade bonusskandaler, där företagsledare har haft möjlighet att kvittera ut enorma belopp, anser vi att det finns ett behov och en efterfrågan av ett investeringsalternativ där man undviker sådana ersättningsprogram. Vi tror att många anser att optionsprogrammen är oetiska och att det kan vara av intresse att utöka ett redan medvetet sparalternativ i form av etiska fonder med ytterligare ett hänsynstagande. Syfte & Bidrag: Vår ambition är att utveckla en alternativ etisk fond som utöver de allmänna etiska placeringsreglerna även tar hänsyn till ytterligare en oetisk variabel, nämligen optionsprogram. Vi kommer även att analysera och sammanställa svårigheterna med att utveckla fonder generellt, men framförallt för en fond som tar ställning till specifika frågor. Research Design: Genom att utgå från verkligheten och den efterfrågan vi anser oss se av en fond av den här karaktären använder vi teorier och begrepp inom området för att tillgodose det här behovet. Skapandet och analyserandet av den här fonden kommer att möjliggöra en redogörelse för de svårigheter som vi stött på under skapandeprocessen. Slutsats: Svårigheterna med att skapa en fond är många och de största problemen vi har stött på är informationsbrist samt missvisande resultat vid jämförelsestudier. Vår modell för fondskapande är tänkt att underlätta fondförvaltarens arbete med att skapa en fond genom en kartläggning av de svårigheter vi har mött. Den skapade etiska fond utan företag med optionsprogram visade sig prestera bättre än studiens samtliga jämförelseobjekt. Utredningens slutsats är att om man väljer mellan att investera i ett av två i övrigt likartade företag där det ena använder optionsbaserade incitamentsprogram kan man utifrån vår analys göra ett rationellt beslut i att välja det placeringsalternativ som inte använder sig av optionsprogram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordquist, Markus; Toresson, Carl and Danerhall, Jens
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Optionsprogram, Etiska fonder, CSR, SRI, Sharpe-kvot, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351779
date added to LUP
2008-12-22
date last changed
2012-04-02 17:14:44
@misc{1351779,
 abstract   = {Sammanfattning: Titel: En studie i fondskapande - Skapandet av en etisk fond som även garanterar investeraren att inte bidra till oetiska bonussystem. Ämne: Kandidatkurs i Företags Ekonomi (FEKK01) Nyckelord: Optionsprogram, Etiska fonder, CSR, SRI, Sharpe-kvot Seminarium: 2008-12-22, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Carl Eric Toresson, Jens Danerhall och Markus Nordquist Handledare: Gösta Wijk Problem: Efter de senaste årens uppmärksammade bonusskandaler, där företagsledare har haft möjlighet att kvittera ut enorma belopp, anser vi att det finns ett behov och en efterfrågan av ett investeringsalternativ där man undviker sådana ersättningsprogram. Vi tror att många anser att optionsprogrammen är oetiska och att det kan vara av intresse att utöka ett redan medvetet sparalternativ i form av etiska fonder med ytterligare ett hänsynstagande. Syfte & Bidrag: Vår ambition är att utveckla en alternativ etisk fond som utöver de allmänna etiska placeringsreglerna även tar hänsyn till ytterligare en oetisk variabel, nämligen optionsprogram. Vi kommer även att analysera och sammanställa svårigheterna med att utveckla fonder generellt, men framförallt för en fond som tar ställning till specifika frågor. Research Design: Genom att utgå från verkligheten och den efterfrågan vi anser oss se av en fond av den här karaktären använder vi teorier och begrepp inom området för att tillgodose det här behovet. Skapandet och analyserandet av den här fonden kommer att möjliggöra en redogörelse för de svårigheter som vi stött på under skapandeprocessen. Slutsats: Svårigheterna med att skapa en fond är många och de största problemen vi har stött på är informationsbrist samt missvisande resultat vid jämförelsestudier. Vår modell för fondskapande är tänkt att underlätta fondförvaltarens arbete med att skapa en fond genom en kartläggning av de svårigheter vi har mött. Den skapade etiska fond utan företag med optionsprogram visade sig prestera bättre än studiens samtliga jämförelseobjekt. Utredningens slutsats är att om man väljer mellan att investera i ett av två i övrigt likartade företag där det ena använder optionsbaserade incitamentsprogram kan man utifrån vår analys göra ett rationellt beslut i att välja det placeringsalternativ som inte använder sig av optionsprogram.},
 author    = {Nordquist, Markus and Toresson, Carl and Danerhall, Jens},
 keyword   = {Optionsprogram,Etiska fonder,CSR,SRI,Sharpe-kvot,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie i fondskapande - Skapandet av en etisk fond som även garanterar investeraren att inte bidra till oetiska bonussystem},
 year     = {2008},
}