Advanced

Benchmarking inom kommunal verksamhet - En fallstudie av Kristianstad kommun

Nordqvist, Per; Segerstein, Christian and Bergendal, Olof (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetet
med benchmarking inom Kristianstad kommun. Författarna har använt sig av en hermeneutisk ansats och
utfört en kvalitativ fallstudie av benchmarkingarbetet i
Kristianstad kommun. Vidare har abduktiv utgångspunkt
tagits och författarna har studerat teori och empiri parallellt.
Data som använts har bestått av dels primärdata som
inhämtats via intervjuer och men även sekundärdata i form
av verksamhetsrapporter men framförallt den teori som
använts. Det teoretiska ramverket har växt fram under uppsatsens gång och anpassats under processen till att inkludera de delar som författarna ansett viktiga för resultatet. De fyra teorierna som valts ut för att beskriva benchmarkingarbete är... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetet
med benchmarking inom Kristianstad kommun. Författarna har använt sig av en hermeneutisk ansats och
utfört en kvalitativ fallstudie av benchmarkingarbetet i
Kristianstad kommun. Vidare har abduktiv utgångspunkt
tagits och författarna har studerat teori och empiri parallellt.
Data som använts har bestått av dels primärdata som
inhämtats via intervjuer och men även sekundärdata i form
av verksamhetsrapporter men framförallt den teori som
använts. Det teoretiska ramverket har växt fram under uppsatsens gång och anpassats under processen till att inkludera de delar som författarna ansett viktiga för resultatet. De fyra teorierna som valts ut för att beskriva benchmarkingarbete är presenterade i den ordning som benchmarking vanligtvis utförs. Exempelvis så är konkurrens i många fall en orsak till att organisationer nyttjar benchmarking genom att jämföra nyckeltal med andra
organisationer som presterar bättre för att lära sig nya och bättre tillvägagångssätt, och på så vis slutligen få till en förändring som ökar effektivitet, lönsamhet, kvalitet eller dylikt. Som svar på frågeställningen angående förutsättningar för benchmarking inom kommunal verksamhet, konstateras att
med utgångspunkt i studien av Kristianstad kommun finns
det förutsättningar som talar för att benchmarking kan
genomföras med framgång. Det finns emellertid ett
påtagligt gap mellan nuvarande jämförelsearbete och
framgångsrikt benchmarkingarbete (sett utifrån teorin) och
för att Kristianstad kommun ska kunna överbrygga detta
gap krävs att en del av de i uppsatsen identifierade
problemområdena bearbetas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordqvist, Per; Segerstein, Christian and Bergendal, Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Benchmarking, konkurrens, nyckeltal, lärande, förändring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351791
date added to LUP
2008-01-16
date last changed
2012-04-02 16:53:08
@misc{1351791,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetet
med benchmarking inom Kristianstad kommun. Författarna har använt sig av en hermeneutisk ansats och
utfört en kvalitativ fallstudie av benchmarkingarbetet i
Kristianstad kommun. Vidare har abduktiv utgångspunkt
tagits och författarna har studerat teori och empiri parallellt.
Data som använts har bestått av dels primärdata som
inhämtats via intervjuer och men även sekundärdata i form
av verksamhetsrapporter men framförallt den teori som
använts. Det teoretiska ramverket har växt fram under uppsatsens gång och anpassats under processen till att inkludera de delar som författarna ansett viktiga för resultatet. De fyra teorierna som valts ut för att beskriva benchmarkingarbete är presenterade i den ordning som benchmarking vanligtvis utförs. Exempelvis så är konkurrens i många fall en orsak till att organisationer nyttjar benchmarking genom att jämföra nyckeltal med andra
organisationer som presterar bättre för att lära sig nya och bättre tillvägagångssätt, och på så vis slutligen få till en förändring som ökar effektivitet, lönsamhet, kvalitet eller dylikt. Som svar på frågeställningen angående förutsättningar för benchmarking inom kommunal verksamhet, konstateras att
med utgångspunkt i studien av Kristianstad kommun finns
det förutsättningar som talar för att benchmarking kan
genomföras med framgång. Det finns emellertid ett
påtagligt gap mellan nuvarande jämförelsearbete och
framgångsrikt benchmarkingarbete (sett utifrån teorin) och
för att Kristianstad kommun ska kunna överbrygga detta
gap krävs att en del av de i uppsatsen identifierade
problemområdena bearbetas.},
 author    = {Nordqvist, Per and Segerstein, Christian and Bergendal, Olof},
 keyword   = {Benchmarking,konkurrens,nyckeltal,lärande,förändring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Benchmarking inom kommunal verksamhet - En fallstudie av Kristianstad kommun},
 year     = {2008},
}