Advanced

Det nya konstmuseet. Lättilgänglighet och världsklass?

Eklund, Sofia; Dahlgren, Karin and Liffner, Paulina (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur profilskapande artefakter såsom restaurang och museibutik påverkar moderna konstmuseers grundsyfte. Vi har använt en kvalitativ undersökning av ett fallföretag för att besvara vår problemformulering. Empirin utgörs av en djupintervju med kommunikationschef på Moderna Museet samt två fokusgrupper. Vi kom fram till att de profilskapande artefakterna påverkar museernas syfte positivt. De hjälper till att locka fler besökare och underlättar museibesöket, sen är det upp till museet att se till att de lever upp till sitt syfte.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Sofia; Dahlgren, Karin and Liffner, Paulina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
företagsestetik, helhetsupplevelse, lättilgänglighet, Moderna Museet, profilskapande artefakter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351804
date added to LUP
2005-05-31 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:38:02
@misc{1351804,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur profilskapande artefakter såsom restaurang och museibutik påverkar moderna konstmuseers grundsyfte. Vi har använt en kvalitativ undersökning av ett fallföretag för att besvara vår problemformulering. Empirin utgörs av en djupintervju med kommunikationschef på Moderna Museet samt två fokusgrupper. Vi kom fram till att de profilskapande artefakterna påverkar museernas syfte positivt. De hjälper till att locka fler besökare och underlättar museibesöket, sen är det upp till museet att se till att de lever upp till sitt syfte.},
 author    = {Eklund, Sofia and Dahlgren, Karin and Liffner, Paulina},
 keyword   = {företagsestetik,helhetsupplevelse,lättilgänglighet,Moderna Museet,profilskapande artefakter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det nya konstmuseet. Lättilgänglighet och världsklass?},
 year     = {2005},
}