Advanced

Strategi och kapitalstruktur - Finns det en ömsesidig påverkan? En studie av svenska börsnoterade modebolag

Sjöberg, Erik; Lundberg, Oscar and Palmqvist, Maria (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att öppna upp en diskussion kring frågan om huruvida ett företags pris- och outputstrategi och tillväxt påverkas av eller påverkar kapitalstrukturen i samma företag.
Vi har utifrån en deduktiv ansats använt oss av både kvalitativ samt kvantitativ data.
Vi har valt följande begrepp och teorier för att förklara sambanden mellan kapitalstruktur och strategi: Aggressiv och defensiv strategi, konservativ och offensiv strategi samt Limited liability, Predatory behaviour och Investment effect theory.
Vi har genom kvantitativ data samlat in sekundärdata från respektive företags hemsida samt från deras årsredovisningar. Genom kvalitativa metoder har vi samlat in primärdata i form av telefonintervjuer.
Våra resultat tyder på... (More)
Syftet med uppsatsen är att öppna upp en diskussion kring frågan om huruvida ett företags pris- och outputstrategi och tillväxt påverkas av eller påverkar kapitalstrukturen i samma företag.
Vi har utifrån en deduktiv ansats använt oss av både kvalitativ samt kvantitativ data.
Vi har valt följande begrepp och teorier för att förklara sambanden mellan kapitalstruktur och strategi: Aggressiv och defensiv strategi, konservativ och offensiv strategi samt Limited liability, Predatory behaviour och Investment effect theory.
Vi har genom kvantitativ data samlat in sekundärdata från respektive företags hemsida samt från deras årsredovisningar. Genom kvalitativa metoder har vi samlat in primärdata i form av telefonintervjuer.
Våra resultat tyder på att det kan finnas ett samband mellan kapitalstrukturen och de aspekter av strategi som vi valt att undersöka. Dock kan vi inte dra några generella slutsatser då vår population är alltför liten. Vissa av de teorier som vi har byggt vår uppsats på behöver utvecklas för att passa på ett tillfredsställande sätt till detta problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1351863,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att öppna upp en diskussion kring frågan om huruvida ett företags pris- och outputstrategi och tillväxt påverkas av eller påverkar kapitalstrukturen i samma företag.
Vi har utifrån en deduktiv ansats använt oss av både kvalitativ samt kvantitativ data.
Vi har valt följande begrepp och teorier för att förklara sambanden mellan kapitalstruktur och strategi: Aggressiv och defensiv strategi, konservativ och offensiv strategi samt Limited liability, Predatory behaviour och Investment effect theory.
Vi har genom kvantitativ data samlat in sekundärdata från respektive företags hemsida samt från deras årsredovisningar. Genom kvalitativa metoder har vi samlat in primärdata i form av telefonintervjuer.
Våra resultat tyder på att det kan finnas ett samband mellan kapitalstrukturen och de aspekter av strategi som vi valt att undersöka. Dock kan vi inte dra några generella slutsatser då vår population är alltför liten. Vissa av de teorier som vi har byggt vår uppsats på behöver utvecklas för att passa på ett tillfredsställande sätt till detta problem.},
 author    = {Sjöberg, Erik and Lundberg, Oscar and Palmqvist, Maria},
 keyword   = {Kapitalstruktur,skuldsättningsgrad,aggressiv och defensiv strategi,offensiv och konservativ strategi,limited liability theory,predatory behaviour theory,modebolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategi och kapitalstruktur - Finns det en ömsesidig påverkan? En studie av svenska börsnoterade modebolag},
 year     = {2008},
}