Advanced

Motstånd mot kontroll - En studie av skilda upplevelser av ett planerat förändringsinitiativ

Olstenius, Emma; Lindgren-Lukic, Maria and Sigurdson, Mina (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida ett planerat förändringsinitiativ uppfattas av initiativtagare respektive mottagare samt vad detta kan ge för konsekvenser. Vi har studerat ur ett retroperspektiv ett konkret förändringsinitiativ på Kristianstads Sparbank. Ansatsen är hermeneutisk och i enlighet med denna vetenskapsambition använder vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vidare har vi använt oss av en abduktiv metod. Empirin är presenterad utifrån de tre olika kontor som är studerade. Dessutom är VD:ns berättelse presenterad separat för att få en övergripande förståelse för initiativet. Det teoretiska ramverket innehåller teorier som behandlar övergripande tankar om förändringssituationer, förändringsmotstånd,... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida ett planerat förändringsinitiativ uppfattas av initiativtagare respektive mottagare samt vad detta kan ge för konsekvenser. Vi har studerat ur ett retroperspektiv ett konkret förändringsinitiativ på Kristianstads Sparbank. Ansatsen är hermeneutisk och i enlighet med denna vetenskapsambition använder vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vidare har vi använt oss av en abduktiv metod. Empirin är presenterad utifrån de tre olika kontor som är studerade. Dessutom är VD:ns berättelse presenterad separat för att få en övergripande förståelse för initiativet. Det teoretiska ramverket innehåller teorier som behandlar övergripande tankar om förändringssituationer, förändringsmotstånd, delaktighet och informationens betydelse. Dessa teorier hjälper oss att förstå utfallet av den studerade förändringen. I analysen kommer vi fram till att medarbetarna inte nödvändigtvis gör motstånd mot själva förändringen utan mot hur de upplevt implementeringen och förmedlingen av den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olstenius, Emma; Lindgren-Lukic, Maria and Sigurdson, Mina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förändringsprocess, Förändringsinitiativ, Förändringsmotstånd, Kontroll, Delaktighet, Information, Bank, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351869
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:57:03
@misc{1351869,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida ett planerat förändringsinitiativ uppfattas av initiativtagare respektive mottagare samt vad detta kan ge för konsekvenser. Vi har studerat ur ett retroperspektiv ett konkret förändringsinitiativ på Kristianstads Sparbank. Ansatsen är hermeneutisk och i enlighet med denna vetenskapsambition använder vi oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vidare har vi använt oss av en abduktiv metod. Empirin är presenterad utifrån de tre olika kontor som är studerade. Dessutom är VD:ns berättelse presenterad separat för att få en övergripande förståelse för initiativet. Det teoretiska ramverket innehåller teorier som behandlar övergripande tankar om förändringssituationer, förändringsmotstånd, delaktighet och informationens betydelse. Dessa teorier hjälper oss att förstå utfallet av den studerade förändringen. I analysen kommer vi fram till att medarbetarna inte nödvändigtvis gör motstånd mot själva förändringen utan mot hur de upplevt implementeringen och förmedlingen av den.},
 author    = {Olstenius, Emma and Lindgren-Lukic, Maria and Sigurdson, Mina},
 keyword   = {Förändringsprocess,Förändringsinitiativ,Förändringsmotstånd,Kontroll,Delaktighet,Information,Bank,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motstånd mot kontroll - En studie av skilda upplevelser av ett planerat förändringsinitiativ},
 year     = {2008},
}