Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av ekonomistyrsystem- en fallstudie av fyra företags ekonomistyrsystem

Bertilsson, Mattias and Rylander, Emma (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera några fallföretags relation mellan ett traditionellt budgetsystem och ett ekonomistyrsystem baserat på rullande prognoser, för att undersöka de viktigaste aspekterna i fallföretagens ekonomistyrsystem. Vi har genom intervjuer utfört egna observationer på fyra fallföretag. Genom att använda befintlig forskning för att jämföra och analysera företagens förändringsprocess resulterade detta i att vårt arbete har fått ett övervägande deduktivt tillvägagångssätt. Detta i kombination med vårt deskriptiva syfte har inneburit att vi har en haft en abduktiv ansats till forskningsfrågan. Utifrån fallföretagen har vi identifierat att omvärldsförändringar är det som styr ekonomistyrsystemens... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera några fallföretags relation mellan ett traditionellt budgetsystem och ett ekonomistyrsystem baserat på rullande prognoser, för att undersöka de viktigaste aspekterna i fallföretagens ekonomistyrsystem. Vi har genom intervjuer utfört egna observationer på fyra fallföretag. Genom att använda befintlig forskning för att jämföra och analysera företagens förändringsprocess resulterade detta i att vårt arbete har fått ett övervägande deduktivt tillvägagångssätt. Detta i kombination med vårt deskriptiva syfte har inneburit att vi har en haft en abduktiv ansats till forskningsfrågan. Utifrån fallföretagen har vi identifierat att omvärldsförändringar är det som styr ekonomistyrsystemens utveckling. Vi har urskiljt fyra aspekter i företagens ekonomistyrsystem som är kritiska framgångsfaktorer för att möta omvärldsförändringar. Dessa aspekter är informationsteknologi, samordning, ekonomisk medvetenhet och flexibilitet. Utifrån dessa aspekter anser vi att användandet av rullande prognoser, är det som lämpar sig bäst för att möta omvärldsförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsson, Mattias and Rylander, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ekonomistyrsystem, Rullande prognoser, Budgetutveckling, Flexibilitet, BBRT, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351884
date added to LUP
2003-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:43:57
@misc{1351884,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera några fallföretags relation mellan ett traditionellt budgetsystem och ett ekonomistyrsystem baserat på rullande prognoser, för att undersöka de viktigaste aspekterna i fallföretagens ekonomistyrsystem. Vi har genom intervjuer utfört egna observationer på fyra fallföretag. Genom att använda befintlig forskning för att jämföra och analysera företagens förändringsprocess resulterade detta i att vårt arbete har fått ett övervägande deduktivt tillvägagångssätt. Detta i kombination med vårt deskriptiva syfte har inneburit att vi har en haft en abduktiv ansats till forskningsfrågan. Utifrån fallföretagen har vi identifierat att omvärldsförändringar är det som styr ekonomistyrsystemens utveckling. Vi har urskiljt fyra aspekter i företagens ekonomistyrsystem som är kritiska framgångsfaktorer för att möta omvärldsförändringar. Dessa aspekter är informationsteknologi, samordning, ekonomisk medvetenhet och flexibilitet. Utifrån dessa aspekter anser vi att användandet av rullande prognoser, är det som lämpar sig bäst för att möta omvärldsförändringar.},
 author    = {Bertilsson, Mattias and Rylander, Emma},
 keyword   = {Ekonomistyrsystem,Rullande prognoser,Budgetutveckling,Flexibilitet,BBRT,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av ekonomistyrsystem- en fallstudie av fyra företags ekonomistyrsystem},
 year     = {2003},
}