Advanced

Årsredovisningens viktigaste intressent? - informationsbehovet hos finansanalytiker och deras samspel med företagen

Curbi, Magdalena; Aspari, Farida and Karlsson, Jesper (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att klargöra analytikers informationsbehov samt deras förhållningssätt till information i företagens finansiella rapporter. Vi ämnar även redogöra för analytikerns synsätt på sitt samspel med företagen och hur detta kan påverka marknaden. Uppsatsen är deskriptiv, induktiv samt kvalitativ och den empiriska undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med 10 av Sveriges bästa finansanalytiker. Slutsatser är att analytikern kräver all form av information som kan påverka företagen men är nöjd med årsredovisningens information. Balans- och resultaträkning samt kassaflödet används mest som kontrollinstrument, inte beslutsunderlag. Årsredovisningens frivilliga information används sällan. Analytikern och företaget är... (More)
Vårt syfte är att klargöra analytikers informationsbehov samt deras förhållningssätt till information i företagens finansiella rapporter. Vi ämnar även redogöra för analytikerns synsätt på sitt samspel med företagen och hur detta kan påverka marknaden. Uppsatsen är deskriptiv, induktiv samt kvalitativ och den empiriska undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med 10 av Sveriges bästa finansanalytiker. Slutsatser är att analytikern kräver all form av information som kan påverka företagen men är nöjd med årsredovisningens information. Balans- och resultaträkning samt kassaflödet används mest som kontrollinstrument, inte beslutsunderlag. Årsredovisningens frivilliga information används sällan. Analytikern och företaget är ömsesidigt beroende av varandra. Detta sampel kan leda till felaktiga analyser och påverkan på aktiekurser samt sämre finansiella rapporter och företagsbeslut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Curbi, Magdalena; Aspari, Farida and Karlsson, Jesper
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
årsredovisning, finansanalytiker, information, företag, aktier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351949
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:50:14
@misc{1351949,
 abstract   = {Vårt syfte är att klargöra analytikers informationsbehov samt deras förhållningssätt till information i företagens finansiella rapporter. Vi ämnar även redogöra för analytikerns synsätt på sitt samspel med företagen och hur detta kan påverka marknaden. Uppsatsen är deskriptiv, induktiv samt kvalitativ och den empiriska undersökningen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med 10 av Sveriges bästa finansanalytiker. Slutsatser är att analytikern kräver all form av information som kan påverka företagen men är nöjd med årsredovisningens information. Balans- och resultaträkning samt kassaflödet används mest som kontrollinstrument, inte beslutsunderlag. Årsredovisningens frivilliga information används sällan. Analytikern och företaget är ömsesidigt beroende av varandra. Detta sampel kan leda till felaktiga analyser och påverkan på aktiekurser samt sämre finansiella rapporter och företagsbeslut.},
 author    = {Curbi, Magdalena and Aspari, Farida and Karlsson, Jesper},
 keyword   = {årsredovisning,finansanalytiker,information,företag,aktier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Årsredovisningens viktigaste intressent? - informationsbehovet hos finansanalytiker och deras samspel med företagen},
 year     = {2008},
}