Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barriärer för organisk tillväxt

Mårtensson, Emma ; Sjölander, Christina and Månsson, Hans (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med denna uppsats var att beskriva och analysera vilka interna hinder för organisk tillväxt som upplevs i mogna företag. Syftet var vidare att föreslå hur dessa hinder kan övervinnas. Uppsatsen gjordes utifrån en kvantitativ surveyundersökning med en Internetenkät. Undersökningen genomfördes bland 45 mellanchefer inom Industrial Hose, en affärsenhet inom Trelleborg AB. I teorikapitlet förklaras hur entreprenöriella och intraprenöriella aktiviteter gynnar företag som ämnar växa organiskt. Denna redogörelse utgår från framförallt fyra områden: ledarskap, personal/resurser, organisation och kommunikation. I empirikapitlet beskrivs Trelleborg AB och affärsenheten Industrial Hose. Därefter presenteras resultatet av vår... (More)
Huvudsyftet med denna uppsats var att beskriva och analysera vilka interna hinder för organisk tillväxt som upplevs i mogna företag. Syftet var vidare att föreslå hur dessa hinder kan övervinnas. Uppsatsen gjordes utifrån en kvantitativ surveyundersökning med en Internetenkät. Undersökningen genomfördes bland 45 mellanchefer inom Industrial Hose, en affärsenhet inom Trelleborg AB. I teorikapitlet förklaras hur entreprenöriella och intraprenöriella aktiviteter gynnar företag som ämnar växa organiskt. Denna redogörelse utgår från framförallt fyra områden: ledarskap, personal/resurser, organisation och kommunikation. I empirikapitlet beskrivs Trelleborg AB och affärsenheten Industrial Hose. Därefter presenteras resultatet av vår enkätundersökning. Inom Industrial Hose fann vi upplevda barriärer inom samtliga fyra undersökta områden. Mer precist ser vi att följande barriärer upplevs för organisk tillväxt i mogna företag: kultur, organisationsstruktur, en avsaknad av resurser och kompetens samt en avsaknad av gemensamt fokus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Emma ; Sjölander, Christina and Månsson, Hans
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tillväxt, organisk tillväxt, tillväxtbarriärer, intraprenörskap, entreprenörskap., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351970
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:10:24
@misc{1351970,
 abstract   = {Huvudsyftet med denna uppsats var att beskriva och analysera vilka interna hinder för organisk tillväxt som upplevs i mogna företag. Syftet var vidare att föreslå hur dessa hinder kan övervinnas. Uppsatsen gjordes utifrån en kvantitativ surveyundersökning med en Internetenkät. Undersökningen genomfördes bland 45 mellanchefer inom Industrial Hose, en affärsenhet inom Trelleborg AB. I teorikapitlet förklaras hur entreprenöriella och intraprenöriella aktiviteter gynnar företag som ämnar växa organiskt. Denna redogörelse utgår från framförallt fyra områden: ledarskap, personal/resurser, organisation och kommunikation. I empirikapitlet beskrivs Trelleborg AB och affärsenheten Industrial Hose. Därefter presenteras resultatet av vår enkätundersökning. Inom Industrial Hose fann vi upplevda barriärer inom samtliga fyra undersökta områden. Mer precist ser vi att följande barriärer upplevs för organisk tillväxt i mogna företag: kultur, organisationsstruktur, en avsaknad av resurser och kompetens samt en avsaknad av gemensamt fokus.},
 author    = {Mårtensson, Emma and Sjölander, Christina and Månsson, Hans},
 keyword   = {tillväxt,organisk tillväxt,tillväxtbarriärer,intraprenörskap,entreprenörskap.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barriärer för organisk tillväxt},
 year     = {2004},
}