Advanced

Föreställningar om revisorers anmälningsplikt

Vuong, My Nga (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Den 1 januari 1999 infördes lagen om revisors anmälningsplikt vid misstanke om brott. Denna lag innebär att revisorer är skyldiga att anmäla till åklagare eller polis om styrelseledamot eller verkställande direktör kan misstänkas för något av de i lagen uppräknade brotten. Syftet med lagen är att revisorn ska bli mer inställd på granskning. En revisor som dröjer med att anmäla vid misstanke om brott, utsätter sig själv för en risk. Han/hon kan nämligen bedömas vara ansvarig för medhjälp vid bokföringsbrott och kan även, i vissa fall, vara att betrakta som gärningsman. Revisorslagen reglerar de sanktioner som gäller för revisorer som inte följer reglerna om anmälningsplikt. Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och undersöka... (More)
Den 1 januari 1999 infördes lagen om revisors anmälningsplikt vid misstanke om brott. Denna lag innebär att revisorer är skyldiga att anmäla till åklagare eller polis om styrelseledamot eller verkställande direktör kan misstänkas för något av de i lagen uppräknade brotten. Syftet med lagen är att revisorn ska bli mer inställd på granskning. En revisor som dröjer med att anmäla vid misstanke om brott, utsätter sig själv för en risk. Han/hon kan nämligen bedömas vara ansvarig för medhjälp vid bokföringsbrott och kan även, i vissa fall, vara att betrakta som gärningsman. Revisorslagen reglerar de sanktioner som gäller för revisorer som inte följer reglerna om anmälningsplikt. Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och undersöka revisorers föreställningar om anmälningsplikt vid ekonomiska brott i aktiebolag. Enkäten, som innehöll frågor om dels revisorernas uppfattning om anmälningsplikten vid ekonomiska brott och dels huruvida revisorernas förhållande till klienterna påverkas av deras beslut att anmäla, sändes ut till samtliga 98 auktoriserade resp. godkända revisorer i min urvalsgrupp inom Malmö/Lund-området. Resultatet av undersökningen var intressant, då det bland annat visade att en del av revisorerna tycker sig uppleva en konflikt mellan sin roll som rådgivare och sin roll som revisor. När det gäller anmälan om misstanke om brott till åklagare visade undersökningen dessutom att antalet auktoriserade revisorer, som inte hade gjort någon sådan anmälan, var dubbelt så stort som antalet godkända revisorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vuong, My Nga
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Anmälningsplikt, ekonomisk brottslighet, föreställning, påverkan, revisor., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352003
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:13:30
@misc{1352003,
 abstract   = {Den 1 januari 1999 infördes lagen om revisors anmälningsplikt vid misstanke om brott. Denna lag innebär att revisorer är skyldiga att anmäla till åklagare eller polis om styrelseledamot eller verkställande direktör kan misstänkas för något av de i lagen uppräknade brotten. Syftet med lagen är att revisorn ska bli mer inställd på granskning. En revisor som dröjer med att anmäla vid misstanke om brott, utsätter sig själv för en risk. Han/hon kan nämligen bedömas vara ansvarig för medhjälp vid bokföringsbrott och kan även, i vissa fall, vara att betrakta som gärningsman. Revisorslagen reglerar de sanktioner som gäller för revisorer som inte följer reglerna om anmälningsplikt. Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och undersöka revisorers föreställningar om anmälningsplikt vid ekonomiska brott i aktiebolag. Enkäten, som innehöll frågor om dels revisorernas uppfattning om anmälningsplikten vid ekonomiska brott och dels huruvida revisorernas förhållande till klienterna påverkas av deras beslut att anmäla, sändes ut till samtliga 98 auktoriserade resp. godkända revisorer i min urvalsgrupp inom Malmö/Lund-området. Resultatet av undersökningen var intressant, då det bland annat visade att en del av revisorerna tycker sig uppleva en konflikt mellan sin roll som rådgivare och sin roll som revisor. När det gäller anmälan om misstanke om brott till åklagare visade undersökningen dessutom att antalet auktoriserade revisorer, som inte hade gjort någon sådan anmälan, var dubbelt så stort som antalet godkända revisorer.},
 author    = {Vuong, My Nga},
 keyword   = {Anmälningsplikt,ekonomisk brottslighet,föreställning,påverkan,revisor.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreställningar om revisorers anmälningsplikt},
 year     = {2008},
}