Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brand confusion - ett existerande problem på en del av den svenska bilmarknaden?

Nilsson, Jessica ; Strömberg, Jerry and Svensson, Hanna (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Brand confusion är ett begrepp som beskriver en problematik som uppkommer då företags kommunikation inte uppfattas på ett tydligt sätt av mottagaren. Det är kring denna problematik vår uppsats kretsar. Vi har undersökt huruvida företag på en utvald del av den svenska bilmarknaden agerar utifrån vad teorier och forskning säger vara lämpligt för att brand confusion inte ska uppkomma. Vi började vårt arbete med att identifiera ett problem gällande likartade reklamer som vi sedan konstaterade skulle kunna leda till brand confusion. Tidigare forskning har lyft fram möjliga orsaker till fenomentes uppkomst på marknaden i allmänhet. Utifrån dessa identifierade vi den teori vi anser delvis... (More)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Brand confusion är ett begrepp som beskriver en problematik som uppkommer då företags kommunikation inte uppfattas på ett tydligt sätt av mottagaren. Det är kring denna problematik vår uppsats kretsar. Vi har undersökt huruvida företag på en utvald del av den svenska bilmarknaden agerar utifrån vad teorier och forskning säger vara lämpligt för att brand confusion inte ska uppkomma. Vi började vårt arbete med att identifiera ett problem gällande likartade reklamer som vi sedan konstaterade skulle kunna leda till brand confusion. Tidigare forskning har lyft fram möjliga orsaker till fenomentes uppkomst på marknaden i allmänhet. Utifrån dessa identifierade vi den teori vi anser delvis ligga som grund till dessa orsaker, vilken är positionerings-, differentierings-, corporate identity- samt marknadskommunikations-teori. Denna teori ledde oss vidare till de frågor som sedan legat till grund för undersökningen. Genom empiri och analys har vi besvarat dessa frågor, vilket ledde oss fram till ett konstaterande att risk för brand confusion finns på just vår undersökta marknad. Genom vårt arbete har vi även identifierat möjliga orsaker som kan ligga till grund för brand confusion på vår specifika marknad De omständigheter vi under vår undersökning identifierat som möjliga orsaker till att fenomenets uppkomst på vår marknad är faktorer som:  Bilar som produkt blir allt mer likriktad gällande prestation, design och funktion, vilket leder till svårigheter att differentiera sig utifrån dessa attribut.  Bristfällig kongruens mellan budskapen inom företaget, vilket kan leda till en otydlig profil.  Bristande insikt om vad som är unikt för sitt egna företag, vilket kan leda till svårigheter att lyfta fram specifika skiljefaktorer i sin kommunikation.  Massmarknadsföringstänkande gör att kommunikationen inte riktas till något specifikt segment, vilket kan leda till budskapet inte når mottagaren (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jessica ; Strömberg, Jerry and Svensson, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brand confusion, reklam, positionering, differentiering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352017
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:44:55
@misc{1352017,
 abstract   = {En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Brand confusion är ett begrepp som beskriver en problematik som uppkommer då företags kommunikation inte uppfattas på ett tydligt sätt av mottagaren. Det är kring denna problematik vår uppsats kretsar. Vi har undersökt huruvida företag på en utvald del av den svenska bilmarknaden agerar utifrån vad teorier och forskning säger vara lämpligt för att brand confusion inte ska uppkomma. Vi började vårt arbete med att identifiera ett problem gällande likartade reklamer som vi sedan konstaterade skulle kunna leda till brand confusion. Tidigare forskning har lyft fram möjliga orsaker till fenomentes uppkomst på marknaden i allmänhet. Utifrån dessa identifierade vi den teori vi anser delvis ligga som grund till dessa orsaker, vilken är positionerings-, differentierings-, corporate identity- samt marknadskommunikations-teori. Denna teori ledde oss vidare till de frågor som sedan legat till grund för undersökningen. Genom empiri och analys har vi besvarat dessa frågor, vilket ledde oss fram till ett konstaterande att risk för brand confusion finns på just vår undersökta marknad. Genom vårt arbete har vi även identifierat möjliga orsaker som kan ligga till grund för brand confusion på vår specifika marknad De omständigheter vi under vår undersökning identifierat som möjliga orsaker till att fenomenets uppkomst på vår marknad är faktorer som: 	Bilar som produkt blir allt mer likriktad gällande prestation, design och funktion, vilket leder till svårigheter att differentiera sig utifrån dessa attribut. 	Bristfällig kongruens mellan budskapen inom företaget, vilket kan leda till en otydlig profil. 	Bristande insikt om vad som är unikt för sitt egna företag, vilket kan leda till svårigheter att lyfta fram specifika skiljefaktorer i sin kommunikation. 	Massmarknadsföringstänkande gör att kommunikationen inte riktas till något specifikt segment, vilket kan leda till budskapet inte når mottagaren},
 author    = {Nilsson, Jessica and Strömberg, Jerry and Svensson, Hanna},
 keyword   = {Brand confusion,reklam,positionering,differentiering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brand confusion - ett existerande problem på en del av den svenska bilmarknaden?},
 year     = {2003},
}