Advanced

Förvaltningsrevisionens framtid i aktiemarknadsbolag - En studie ur revisorers och institutionella ägares perspektiv

Persson, Annika and Eriksson, Christina (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har till syfte att beskriva och analysera vilken funktion förvaltningsrevisionen fyller i aktiemarknadsbolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, samt ge förslag på hur förvaltningsrevisionen bör förändras i dessa bolag. Uppsatsen är till största del deduktiv då den tar sin utgångspunkt i teorier. Vidare grundas uppsatsen på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med revisorer och institutionella ägare. Den teoretiska referensramen utgörs av en egen analysmodell som tar sin utgångspunkt i agent- och principalteorin samt förtroendeteori och institutionell teori. Revisorernas och de institutionella ägarnas svar har beskrivits och analyserats utifrån fyra områden, nämligen förvaltningsrevisionens... (More)
Uppsatsen har till syfte att beskriva och analysera vilken funktion förvaltningsrevisionen fyller i aktiemarknadsbolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, samt ge förslag på hur förvaltningsrevisionen bör förändras i dessa bolag. Uppsatsen är till största del deduktiv då den tar sin utgångspunkt i teorier. Vidare grundas uppsatsen på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med revisorer och institutionella ägare. Den teoretiska referensramen utgörs av en egen analysmodell som tar sin utgångspunkt i agent- och principalteorin samt förtroendeteori och institutionell teori. Revisorernas och de institutionella ägarnas svar har beskrivits och analyserats utifrån fyra områden, nämligen förvaltningsrevisionens innehåll, behovet av förvaltningsrevision, den svenska bolagskodens påverkan på förvaltningsrevisionen och förvaltningsrevisionens framtid. Uppsatsen visar att förvaltningsrevisionen fyller en viktig kontroll- och förtroendefunktion i aktiemarknadsbolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Avrapporteringen bör emellertid ske annorlunda, exempelvis i form av anmärkningar i revisionsberättelsen eller genom rapporten om intern kontroll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Annika and Eriksson, Christina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förvaltningsrevision, ansvarsfrihet, Svensk kod för bolagsstyrning, revision, harmonisering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352034
date added to LUP
2007-06-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:39:32
@misc{1352034,
 abstract   = {Uppsatsen har till syfte att beskriva och analysera vilken funktion förvaltningsrevisionen fyller i aktiemarknadsbolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, samt ge förslag på hur förvaltningsrevisionen bör förändras i dessa bolag. Uppsatsen är till största del deduktiv då den tar sin utgångspunkt i teorier. Vidare grundas uppsatsen på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med revisorer och institutionella ägare. Den teoretiska referensramen utgörs av en egen analysmodell som tar sin utgångspunkt i agent- och principalteorin samt förtroendeteori och institutionell teori. Revisorernas och de institutionella ägarnas svar har beskrivits och analyserats utifrån fyra områden, nämligen förvaltningsrevisionens innehåll, behovet av förvaltningsrevision, den svenska bolagskodens påverkan på förvaltningsrevisionen och förvaltningsrevisionens framtid. Uppsatsen visar att förvaltningsrevisionen fyller en viktig kontroll- och förtroendefunktion i aktiemarknadsbolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Avrapporteringen bör emellertid ske annorlunda, exempelvis i form av anmärkningar i revisionsberättelsen eller genom rapporten om intern kontroll.},
 author    = {Persson, Annika and Eriksson, Christina},
 keyword   = {Förvaltningsrevision,ansvarsfrihet,Svensk kod för bolagsstyrning,revision,harmonisering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förvaltningsrevisionens framtid i aktiemarknadsbolag - En studie ur revisorers och institutionella ägares perspektiv},
 year     = {2007},
}