Advanced

Goodwillredovisning - Förändringen, åsikterna och effekterna

Ristov, Goran and Jonsson, Henrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Redogöra för nya rekommendationer gällande goodwillredovisningen samt redogöra för hur dessa framtida rekommendationer uppfattas av ett antal revisorer och företag.
Metod: Vi utgår ifrån en kvalitativ metod, vilken vi har valt för att få en djupare förståelse för ämnet. Uppsatsen bygger på information inhämtad vid intervjuer med redovisningskunniga och representanter för koncerner som berörs av förändringen i goodwillredovisningen. Övrig information har inhämtats från litteratur, lagar och rekommendationer samt publicerade artiklar. Resultatdiskussion: Huruvida förändringen är positiv eller negativ råder det delade meningar om bland respondenterna. Förändringen leder dock till att goodwillen bättre speglar ett företags förmåga att... (More)
Syfte: Redogöra för nya rekommendationer gällande goodwillredovisningen samt redogöra för hur dessa framtida rekommendationer uppfattas av ett antal revisorer och företag.
Metod: Vi utgår ifrån en kvalitativ metod, vilken vi har valt för att få en djupare förståelse för ämnet. Uppsatsen bygger på information inhämtad vid intervjuer med redovisningskunniga och representanter för koncerner som berörs av förändringen i goodwillredovisningen. Övrig information har inhämtats från litteratur, lagar och rekommendationer samt publicerade artiklar. Resultatdiskussion: Huruvida förändringen är positiv eller negativ råder det delade meningar om bland respondenterna. Förändringen leder dock till att goodwillen bättre speglar ett företags förmåga att generera framtida merintäkter. Den ger på så sätt en mer rättvisande bild av koncernens resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ristov, Goran and Jonsson, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Goodwill, IFRS 3, nedskrivning, kassagenererande enhet, rättvisande bild., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352080
date added to LUP
2004-12-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:15:51
@misc{1352080,
 abstract   = {Syfte: Redogöra för nya rekommendationer gällande goodwillredovisningen samt redogöra för hur dessa framtida rekommendationer uppfattas av ett antal revisorer och företag.
Metod: Vi utgår ifrån en kvalitativ metod, vilken vi har valt för att få en djupare förståelse för ämnet. Uppsatsen bygger på information inhämtad vid intervjuer med redovisningskunniga och representanter för koncerner som berörs av förändringen i goodwillredovisningen. Övrig information har inhämtats från litteratur, lagar och rekommendationer samt publicerade artiklar. Resultatdiskussion: Huruvida förändringen är positiv eller negativ råder det delade meningar om bland respondenterna. Förändringen leder dock till att goodwillen bättre speglar ett företags förmåga att generera framtida merintäkter. Den ger på så sätt en mer rättvisande bild av koncernens resultat.},
 author    = {Ristov, Goran and Jonsson, Henrik},
 keyword   = {Goodwill,IFRS 3,nedskrivning,kassagenererande enhet,rättvisande bild.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Goodwillredovisning - Förändringen, åsikterna och effekterna},
 year     = {2004},
}