Advanced

Corporate Social Responsibility ~ En studie om sambandet mellan socialt företagsansvar och aktiekursen för mindre börsnoterade bolag.~

Karlsson, Patrik and Glimskär, Fredrik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem
Efter det senaste decenniets framträdande av ett alltmer CSR- uppmärksamt samhälle har företag i en större utsträckning aktivt börjat arbeta och integrera CSR i sina verksamheter. Ny forskning visar på att CSR kan ha en påverkan på ett företags börsvärde. (www.newsdesk.se) Det finns dock inga klara bevis på hur CSR åtaganden påverkar mindre bolag såsom de listade på OMX small cap. Att detta inte är påvisat vetenskapligt kan vara en av flera orsaker till att det fortfarande finns en skepticism mot att implementera CSR i mindre bolag. Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett ekonomiskt mervärde för bolag på OMX small cap att implementera CSR i sin verksamhet. Undersökningsdesign
Uppsatsen kartlägger, analyserar... (More)
Problem
Efter det senaste decenniets framträdande av ett alltmer CSR- uppmärksamt samhälle har företag i en större utsträckning aktivt börjat arbeta och integrera CSR i sina verksamheter. Ny forskning visar på att CSR kan ha en påverkan på ett företags börsvärde. (www.newsdesk.se) Det finns dock inga klara bevis på hur CSR åtaganden påverkar mindre bolag såsom de listade på OMX small cap. Att detta inte är påvisat vetenskapligt kan vara en av flera orsaker till att det fortfarande finns en skepticism mot att implementera CSR i mindre bolag. Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett ekonomiskt mervärde för bolag på OMX small cap att implementera CSR i sin verksamhet. Undersökningsdesign
Uppsatsen kartlägger, analyserar och presenterar erkänt utformade CSR företag listade på OMX small Cap. Företagen fungerar sedan som undersökningsobjekt för en historisk mätning av deras kursutveckling och grad av tilltaget CSR. Undersökningen har en kvantitativ ansats där vi har använt oss utav en statistisk undersökningsmetod i form av en regressionsanalys och ett självkonstruerat aktieindex. Slutsats
Det går inte att utifrån vår undersökningsform finna ett statistiskt samband mellan CSR och en aktiekurs. Det går dock att urskilja tendenser för ett ökat ekonomiskt mervärde i att implementera CSR i sin verksamhet. Tendenserna analyseras utifrån teorier om företagsstrategi och resultat från tidigare CSR- forskning. Teorier och studier kan förklara att en tendens till högre avkastning för CSR- företagen kan bero av att verksamheten blir effektivare om CSR implementeras i företagets kärnstrategi. Att differensen mellan avkastningen för CSR- företagen och OMXSC inte är större har två möjliga förklaringar. Den kan dels förklaras utifrån möjliga brister i hur finansmarknaden analyserar och går tillväga i sina värderingar. Och den kan dels förklaras utifrån möjligheten att företag åtar sig CSR som en filantropisk gärning istället för att integrera CSR i sin kärnstrategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Patrik and Glimskär, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corprate Social Responsibility, OMX Small cap, Total Shareholder Return, Volatilitet, Strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352085
date added to LUP
2009-01-21 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:19:45
@misc{1352085,
 abstract   = {Problem
Efter det senaste decenniets framträdande av ett alltmer CSR- uppmärksamt samhälle har företag i en större utsträckning aktivt börjat arbeta och integrera CSR i sina verksamheter. Ny forskning visar på att CSR kan ha en påverkan på ett företags börsvärde. (www.newsdesk.se) Det finns dock inga klara bevis på hur CSR åtaganden påverkar mindre bolag såsom de listade på OMX small cap. Att detta inte är påvisat vetenskapligt kan vara en av flera orsaker till att det fortfarande finns en skepticism mot att implementera CSR i mindre bolag. Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett ekonomiskt mervärde för bolag på OMX small cap att implementera CSR i sin verksamhet. Undersökningsdesign
Uppsatsen kartlägger, analyserar och presenterar erkänt utformade CSR företag listade på OMX small Cap. Företagen fungerar sedan som undersökningsobjekt för en historisk mätning av deras kursutveckling och grad av tilltaget CSR. Undersökningen har en kvantitativ ansats där vi har använt oss utav en statistisk undersökningsmetod i form av en regressionsanalys och ett självkonstruerat aktieindex. Slutsats
Det går inte att utifrån vår undersökningsform finna ett statistiskt samband mellan CSR och en aktiekurs. Det går dock att urskilja tendenser för ett ökat ekonomiskt mervärde i att implementera CSR i sin verksamhet. Tendenserna analyseras utifrån teorier om företagsstrategi och resultat från tidigare CSR- forskning. Teorier och studier kan förklara att en tendens till högre avkastning för CSR- företagen kan bero av att verksamheten blir effektivare om CSR implementeras i företagets kärnstrategi. Att differensen mellan avkastningen för CSR- företagen och OMXSC inte är större har två möjliga förklaringar. Den kan dels förklaras utifrån möjliga brister i hur finansmarknaden analyserar och går tillväga i sina värderingar. Och den kan dels förklaras utifrån möjligheten att företag åtar sig CSR som en filantropisk gärning istället för att integrera CSR i sin kärnstrategi.},
 author    = {Karlsson, Patrik and Glimskär, Fredrik},
 keyword   = {Corprate Social Responsibility,OMX Small cap,Total Shareholder Return,Volatilitet,Strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Social Responsibility ~ En studie om sambandet mellan socialt företagsansvar och aktiekursen för mindre börsnoterade bolag.~},
 year     = {2009},
}