Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen?

Hallerby, Henrik ; Borgström, Martin ; Eriksson, Maria and Karlsson, Benny (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen? – en studie av svenska klädföretag Seminariedatum: 16 januari 2004 Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatseminarium, 10p Författare: Martin Borgström, Maria Eriksson, Henrik Hallerby och Benny Karlsson Handledare: Per Magnus Andersson och Hans Månsson Företag: Intentia, Dressmann, H&M, KappAhl, Lindex och MQ Nyckelord: Affärssystem, klädbranschen, detaljhandel, branschanalys, affärsprocesser Syfte: Att undersöka hur affärssystemen i svenska klädesbranschen utnyttjas i dagsläget, samt diskutera hur den bättre kan utformas för denna bransch i framtiden. Metod: Fem fallstudier hos användare av affärssystem inom klädbranschen samt diskussion med en leverantör av... (More)
Sammanfattning Titel: Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen? – en studie av svenska klädföretag Seminariedatum: 16 januari 2004 Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatseminarium, 10p Författare: Martin Borgström, Maria Eriksson, Henrik Hallerby och Benny Karlsson Handledare: Per Magnus Andersson och Hans Månsson Företag: Intentia, Dressmann, H&M, KappAhl, Lindex och MQ Nyckelord: Affärssystem, klädbranschen, detaljhandel, branschanalys, affärsprocesser Syfte: Att undersöka hur affärssystemen i svenska klädesbranschen utnyttjas i dagsläget, samt diskutera hur den bättre kan utformas för denna bransch i framtiden. Metod: Fem fallstudier hos användare av affärssystem inom klädbranschen samt diskussion med en leverantör av affärssystem. Fallstudierna genomfördes med telefonintervjuer med personer väl insatta i respektive affärssystem. De enskilda fallen analyserades och ställdes mot varandra, mot leverantörens syn samt mot teorin. Slutsatser: Klädaktörernas målsättning med sina affärssystem är att få sina artiklar genom processen från inköp till slutkund, med så hög marginal som möjligt. Aktörernas kärnverksamhet består i huvudsak av design, inköp och butiksdrift. Studien visar att de flesta av fallföretagens befintliga affärssystem stödjer och kontrollerar varuflödet från tillverkare till butik. När det gäller de kritiska affärsprocesserna design och inköp, förekommer behov av förbättringar i affärssystemen. Vi har även kommit fram till att CRM inte är en prioriterad del av affärssystemen, trots att nyckeln till framgång för samtliga aktörer är tillfredställda och trogna kunder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallerby, Henrik ; Borgström, Martin ; Eriksson, Maria and Karlsson, Benny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
affärssystem, klädbranschen, detaljhandel, branschanalys, Intentia, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352095
date added to LUP
2004-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:53
@misc{1352095,
 abstract   = {{Sammanfattning Titel: Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen? – en studie av svenska klädföretag Seminariedatum: 16 januari 2004 Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatseminarium, 10p Författare:	Martin Borgström, Maria Eriksson, Henrik Hallerby och Benny Karlsson Handledare: Per Magnus Andersson och Hans Månsson Företag: Intentia, Dressmann, H&M, KappAhl, Lindex och MQ Nyckelord:	Affärssystem, klädbranschen, detaljhandel, branschanalys, affärsprocesser Syfte: Att undersöka hur affärssystemen i svenska klädesbranschen utnyttjas i dagsläget, samt diskutera hur den bättre kan utformas för denna bransch i framtiden. Metod: Fem fallstudier hos användare av affärssystem inom klädbranschen samt diskussion med en leverantör av affärssystem. Fallstudierna genomfördes med telefonintervjuer med personer väl insatta i respektive affärssystem. De enskilda fallen analyserades och ställdes mot varandra, mot leverantörens syn samt mot teorin. Slutsatser:	Klädaktörernas målsättning med sina affärssystem är att få sina artiklar genom processen från inköp till slutkund, med så hög marginal som möjligt. Aktörernas kärnverksamhet består i huvudsak av design, inköp och butiksdrift. Studien visar att de flesta av fallföretagens befintliga affärssystem stödjer och kontrollerar varuflödet från tillverkare till butik. När det gäller de kritiska affärsprocesserna design och inköp, förekommer behov av förbättringar i affärssystemen. Vi har även kommit fram till att CRM inte är en prioriterad del av affärssystemen, trots att nyckeln till framgång för samtliga aktörer är tillfredställda och trogna kunder.}},
 author    = {{Hallerby, Henrik and Borgström, Martin and Eriksson, Maria and Karlsson, Benny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur kan affärssystemets potential utnyttjas i klädbranschen?}},
 year     = {{2004}},
}