Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att födas globalt- En studie om hur personliga nätverk påverkar internationaliseringsprocessen av ett Born Global-företag

Fischer, Niels and Ljungdahl, Mikael (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Inom denna studie behandlas de personliga nätverkens påverkan på ett Born Global-företags internationaliseringsprocess. Studieobjektet är JOMED, ett företag inom den medicintekniska branschen. Dess viktigaste produkter är s k stents, vilka används vid behandling av kärlsjukdomar. Studiens litteraturkapitel behandlar tre områden, Born Globals, internationaliseringsteori samt nätverksteori. Med Born Globals avses företag som i mycket nära anslutning till sin tillblivelse internationaliseras. Inom avsnittet om internationalisering kommer vi bl a att använda oss av Uppsalaskolans modell för att undersöka företagets internationaliseringsprocess. Uppsalaskolans modell beskriver att ett företags internationaliseringsprocess sker gradvis, dvs att... (More)
Inom denna studie behandlas de personliga nätverkens påverkan på ett Born Global-företags internationaliseringsprocess. Studieobjektet är JOMED, ett företag inom den medicintekniska branschen. Dess viktigaste produkter är s k stents, vilka används vid behandling av kärlsjukdomar. Studiens litteraturkapitel behandlar tre områden, Born Globals, internationaliseringsteori samt nätverksteori. Med Born Globals avses företag som i mycket nära anslutning till sin tillblivelse internationaliseras. Inom avsnittet om internationalisering kommer vi bl a att använda oss av Uppsalaskolans modell för att undersöka företagets internationaliseringsprocess. Uppsalaskolans modell beskriver att ett företags internationaliseringsprocess sker gradvis, dvs att företaget först expanderar verksamheten till marknader i sin geografiska och kulturella närhet. Nätverksteori innefattar såväl industriella som personliga nätverk. De sistnämnda behandlar relationer mellan olika individer. Beträffande JOMED har det visat sig att de personliga nätverken har varit av särskilt stor betydelse för företagets internationaliseringsprocess. Personliga nätverk påverkar om företaget överhuvudtaget etableras på en utländsk marknad, de styr i viss omfattning på vilka marknader företaget etableras och de accelererar företagets etableringsprocess på en utländsk marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fischer, Niels and Ljungdahl, Mikael
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Born Global, internationalisering, Uppsalaskolan, nätverksteori, personliga nätverk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352129
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:01
@misc{1352129,
 abstract   = {Inom denna studie behandlas de personliga nätverkens påverkan på ett Born Global-företags internationaliseringsprocess. Studieobjektet är JOMED, ett företag inom den medicintekniska branschen. Dess viktigaste produkter är s k stents, vilka används vid behandling av kärlsjukdomar. Studiens litteraturkapitel behandlar tre områden, Born Globals, internationaliseringsteori samt nätverksteori. Med Born Globals avses företag som i mycket nära anslutning till sin tillblivelse internationaliseras. Inom avsnittet om internationalisering kommer vi bl a att använda oss av Uppsalaskolans modell för att undersöka företagets internationaliseringsprocess. Uppsalaskolans modell beskriver att ett företags internationaliseringsprocess sker gradvis, dvs att företaget först expanderar verksamheten till marknader i sin geografiska och kulturella närhet. Nätverksteori innefattar såväl industriella som personliga nätverk. De sistnämnda behandlar relationer mellan olika individer. Beträffande JOMED har det visat sig att de personliga nätverken har varit av särskilt stor betydelse för företagets internationaliseringsprocess. Personliga nätverk påverkar om företaget överhuvudtaget etableras på en utländsk marknad, de styr i viss omfattning på vilka marknader företaget etableras och de accelererar företagets etableringsprocess på en utländsk marknad.},
 author    = {Fischer, Niels and Ljungdahl, Mikael},
 keyword   = {Born Global,internationalisering,Uppsalaskolan,nätverksteori,personliga nätverk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att födas globalt- En studie om hur personliga nätverk påverkar internationaliseringsprocessen av ett Born Global-företag},
 year     = {2003},
}