Advanced

Social Lojalitet i Resebyråbranschen

Nilsson, Stefan; Hankell, Amanda and Svensson, Hanna (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det är oerhört viktigt, i synnerhet på en konkurrensutsatt marknad, att använda sig av lojalitetsfrämjande åtgärder som sticker ut och skiljer sig från mängden. Lojalitetsåtgärderna ska vara av en sådan art att de inte ska kunna kopieras av konkurrenter. Med benämningen ”Social Lojalitet” kombineras ickemonetära belöningar som incitament för att skapa en sant lojal kund, med funktionell kvalitet samt kundens egna sociala nätverk.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352248,
 abstract   = {Det är oerhört viktigt, i synnerhet på en konkurrensutsatt marknad, att använda sig av lojalitetsfrämjande åtgärder som sticker ut och skiljer sig från mängden. Lojalitetsåtgärderna ska vara av en sådan art att de inte ska kunna kopieras av konkurrenter. Med benämningen ”Social Lojalitet” kombineras ickemonetära belöningar som incitament för att skapa en sant lojal kund, med funktionell kvalitet samt kundens egna sociala nätverk.},
 author    = {Nilsson, Stefan and Hankell, Amanda and Svensson, Hanna},
 keyword   = {social lojalitet,resebyrå,resebranschen,relationsmarknadsföring,lojalitet,lojalitetsprogram,långsiktiga relationer,Tourism,Turism,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social Lojalitet i Resebyråbranschen},
 year     = {2008},
}