Advanced

Destinationsutveckling & destinationsmarknadsföring - Ett framgångskoncept för att attrahera resebolag?

Leghammar, Sofie; Johansson, Kristin and Schüler, Josefine (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Hur destinationer arbetar med utveckling och marknadsföring för att attrahera turister är två välutforskade områden. Att se på destinationers utveckling och marknadsföring ur ett resebolags perspektiv är idag outforskat. Eftersom det är resebolagen som tillhandahåller resor till turisten anser vi att detta perspektiv är av största intresse att behandla. Vad krävs då för att en destination ska vara intressant ur resebolagens perspektiv? Hur betydande är egentligen platsens arbete med destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för resebolagens val? Vi ställer oss också frågan vad det är som påverkar en destinations popularitet och hur det kommer sig att resebolagen väljer vissa destinationer framför andra? Syftet med denna... (More)
Hur destinationer arbetar med utveckling och marknadsföring för att attrahera turister är två välutforskade områden. Att se på destinationers utveckling och marknadsföring ur ett resebolags perspektiv är idag outforskat. Eftersom det är resebolagen som tillhandahåller resor till turisten anser vi att detta perspektiv är av största intresse att behandla. Vad krävs då för att en destination ska vara intressant ur resebolagens perspektiv? Hur betydande är egentligen platsens arbete med destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för resebolagens val? Vi ställer oss också frågan vad det är som påverkar en destinations popularitet och hur det kommer sig att resebolagen väljer vissa destinationer framför andra? Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka aspekter som påverkar resebolags lokaliseringsbeslut. Hur ska destinationer arbeta med destinationsutveckling för att resebolag ska vilja etablera ett samarbete? Vilka medier använder destinationen sig av för att nå resebolagen? Undersökningen baseras på den kvalitativa ansatsen där semistrukturerade intervjuer och e-postkorrespondens ligger till grund för det empiriska materialet. Det finns tre grundkriterier som destinationer bör uppfylla för att resebolag ska vilja etablera ett samarbete. Först och främst måste destinationen ha en välutvecklad infrastruktur. Destinationen måste också upplevas som trygg och säker samt att det ska finnas ett varierat utbud av attraktioner. Destinationer marknadsför sig via olika typer av medier till resebolagen. Marknadsföring förmedlas genom resmässor och tv-program men även via personliga möten mellan resebolag och destinationer. Resebolag blir påverkade av turistens önskemål och krav vilka de lyssnar mycket till vid beslut om nya destinationer. Därför är det av stor vikt att destinationer har genomtänkta marknadsföringsaktiviteter som fångar upp turistens intresse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352262,
 abstract   = {Hur destinationer arbetar med utveckling och marknadsföring för att attrahera turister är två välutforskade områden. Att se på destinationers utveckling och marknadsföring ur ett resebolags perspektiv är idag outforskat. Eftersom det är resebolagen som tillhandahåller resor till turisten anser vi att detta perspektiv är av största intresse att behandla. Vad krävs då för att en destination ska vara intressant ur resebolagens perspektiv? Hur betydande är egentligen platsens arbete med destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för resebolagens val? Vi ställer oss också frågan vad det är som påverkar en destinations popularitet och hur det kommer sig att resebolagen väljer vissa destinationer framför andra? Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka aspekter som påverkar resebolags lokaliseringsbeslut. Hur ska destinationer arbeta med destinationsutveckling för att resebolag ska vilja etablera ett samarbete? Vilka medier använder destinationen sig av för att nå resebolagen? Undersökningen baseras på den kvalitativa ansatsen där semistrukturerade intervjuer och e-postkorrespondens ligger till grund för det empiriska materialet. Det finns tre grundkriterier som destinationer bör uppfylla för att resebolag ska vilja etablera ett samarbete. Först och främst måste destinationen ha en välutvecklad infrastruktur. Destinationen måste också upplevas som trygg och säker samt att det ska finnas ett varierat utbud av attraktioner. Destinationer marknadsför sig via olika typer av medier till resebolagen. Marknadsföring förmedlas genom resmässor och tv-program men även via personliga möten mellan resebolag och destinationer. Resebolag blir påverkade av turistens önskemål och krav vilka de lyssnar mycket till vid beslut om nya destinationer. Därför är det av stor vikt att destinationer har genomtänkta marknadsföringsaktiviteter som fångar upp turistens intresse.},
 author    = {Leghammar, Sofie and Johansson, Kristin and Schüler, Josefine},
 keyword   = {destinationsutveckling,destinationsmarknadsföring,resebolag,destinationer,platsköpare,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Destinationsutveckling & destinationsmarknadsföring - Ett framgångskoncept för att attrahera resebolag?},
 year     = {2009},
}