Advanced

Stabila strukturer för turbulenta omgivningar

Normark, Lina; Santo, Daniela and Bensered, Linda (2007)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Flygbolag måste idag följa en mängd olika lagar och regler för att få bedriva sin verksamhet. Samtidigt är de verksamma i en väldigt dynamisk bransch där efterfrågan kan variera kraftigt beroende på händelser utanför företagets kontroll. De måste därmed både ha en stabil organisation samt en förmåga att förändra sig för att kunna vara konkurrenskraftiga. Organisations-strukturer beskrivs ofta som mer eller mindre stabila respektive flexibla. Uppfattningen är dock att en högre flexibilitet medför ett avkall på stabiliteten. Men måste en ökad flexibilitet betyda att organisationens stabilitet minskar? Hur har arbetet med Turnaround 2005 inom koncernen SAS påverkat organisations-strukturens stabilitet respektive flexibilitet? Kan det vara så... (More)
Flygbolag måste idag följa en mängd olika lagar och regler för att få bedriva sin verksamhet. Samtidigt är de verksamma i en väldigt dynamisk bransch där efterfrågan kan variera kraftigt beroende på händelser utanför företagets kontroll. De måste därmed både ha en stabil organisation samt en förmåga att förändra sig för att kunna vara konkurrenskraftiga. Organisations-strukturer beskrivs ofta som mer eller mindre stabila respektive flexibla. Uppfattningen är dock att en högre flexibilitet medför ett avkall på stabiliteten. Men måste en ökad flexibilitet betyda att organisationens stabilitet minskar? Hur har arbetet med Turnaround 2005 inom koncernen SAS påverkat organisations-strukturens stabilitet respektive flexibilitet? Kan det vara så att det, inom flygbranschen, finns ett samband mellan stabilitet och flexibilitet i organisationsstrukturen, där ökad flexibilitet är en förutsättning för att kunna bli stabil? Syftet med uppsatsen är att studera ett förändringsarbete i ett flygbolag för att förstå relationen mellan de stabila respektive flexibla faktorerna i organisationsstrukturen.Hypotesen vi utgår från är att en organisation inte blir mindre stabil för att den blir mer flexibel. För att uppnå uppsatsens syfte gör vi en kvalitativ undersökning som består av en dokumentanalys samt av kompletterande kvalitativa intervjuer. Underskning utgår från redan befintliga teorier och är därför deskriptiv. Den teoretiska referensramen utgår från begreppen organisationsstruktur, flexibilitet samt stabilitet. Det insamlade empiriska materialet analyseras utifrån de presenterade teorierna genom en analys av meningsinnehållet. Resultatet visar att det finns indikationer på att stabiliteten är beroende av flexibiliteten och tvärtom. SAS organisationsstruktur har efter Turnaround 2005 blivit mer flexibel men också mer stabil, vilket tyder på att en organisationsstrukturs stabilitet inte nödvändigtvis minskar för att den blivit mer flexibel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Normark, Lina; Santo, Daniela and Bensered, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisationsstruktur, stabilitet, flexibilitet, sas, turnaround 2005., Organizational science, Organisationsteori
language
Swedish
id
1352269
date added to LUP
2007-08-23 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:52:36
@misc{1352269,
 abstract   = {Flygbolag måste idag följa en mängd olika lagar och regler för att få bedriva sin verksamhet. Samtidigt är de verksamma i en väldigt dynamisk bransch där efterfrågan kan variera kraftigt beroende på händelser utanför företagets kontroll. De måste därmed både ha en stabil organisation samt en förmåga att förändra sig för att kunna vara konkurrenskraftiga. Organisations-strukturer beskrivs ofta som mer eller mindre stabila respektive flexibla. Uppfattningen är dock att en högre flexibilitet medför ett avkall på stabiliteten. Men måste en ökad flexibilitet betyda att organisationens stabilitet minskar? Hur har arbetet med Turnaround 2005 inom koncernen SAS påverkat organisations-strukturens stabilitet respektive flexibilitet? Kan det vara så att det, inom flygbranschen, finns ett samband mellan stabilitet och flexibilitet i organisationsstrukturen, där ökad flexibilitet är en förutsättning för att kunna bli stabil? Syftet med uppsatsen är att studera ett förändringsarbete i ett flygbolag för att förstå relationen mellan de stabila respektive flexibla faktorerna i organisationsstrukturen.Hypotesen vi utgår från är att en organisation inte blir mindre stabil för att den blir mer flexibel. För att uppnå uppsatsens syfte gör vi en kvalitativ undersökning som består av en dokumentanalys samt av kompletterande kvalitativa intervjuer. Underskning utgår från redan befintliga teorier och är därför deskriptiv. Den teoretiska referensramen utgår från begreppen organisationsstruktur, flexibilitet samt stabilitet. Det insamlade empiriska materialet analyseras utifrån de presenterade teorierna genom en analys av meningsinnehållet. Resultatet visar att det finns indikationer på att stabiliteten är beroende av flexibiliteten och tvärtom. SAS organisationsstruktur har efter Turnaround 2005 blivit mer flexibel men också mer stabil, vilket tyder på att en organisationsstrukturs stabilitet inte nödvändigtvis minskar för att den blivit mer flexibel.},
 author    = {Normark, Lina and Santo, Daniela and Bensered, Linda},
 keyword   = {organisationsstruktur,stabilitet,flexibilitet,sas,turnaround 2005.,Organizational science,Organisationsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stabila strukturer för turbulenta omgivningar},
 year     = {2007},
}