Advanced

Tro det om du vill, men relevant är det - Hur företag inom handel använder Event Marketing

Höglund, Åsa; Butler, Kelly and Bruce, Viktoria (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Företag inom handel är underrepresenterade i litteratur kring Event Marketing. Kommunikationsverktyget som erbjuder interaktion tilltalar dagens upplevelsesökande konsumenter. Event Marketing som verktyg är i sin tur underrepresenterat inom Brand Management. På grund av Event Marketings aktualitet i dagens samhälle borde det teoretiska gapet studeras. Uppsatsens syfte var således att undersöka hur företag inom handel använder Event Marketing för att framhålla och stärka sitt varumärke, detta med hjälp av följande frågeställningar: Hur motiverar företag inom handel användande av EM? Hur arbetar företag inom handel med att säkerställa att EM får en positiv inverkan på varumärket? Vilka särdrag kan identifieras, inom användandet av EM, för... (More)
Företag inom handel är underrepresenterade i litteratur kring Event Marketing. Kommunikationsverktyget som erbjuder interaktion tilltalar dagens upplevelsesökande konsumenter. Event Marketing som verktyg är i sin tur underrepresenterat inom Brand Management. På grund av Event Marketings aktualitet i dagens samhälle borde det teoretiska gapet studeras. Uppsatsens syfte var således att undersöka hur företag inom handel använder Event Marketing för att framhålla och stärka sitt varumärke, detta med hjälp av följande frågeställningar: Hur motiverar företag inom handel användande av EM? Hur arbetar företag inom handel med att säkerställa att EM får en positiv inverkan på varumärket? Vilka särdrag kan identifieras, inom användandet av EM, för företag inom handel? Undersökningen genomfördes med ett arbetssätt liknande det abduktiva genom öppna kvalitativa intervjuer med tre företag inom handel samt tre eventbyråer. Empirin har sedan satts i relation till teori samt analyserats genom meningstolkning Undersökningen har visat att företag inom handel använder Event Marketing som en försäljningskanal, alternativt upplevelsearena för varumärket, med avsikt att skapa varumärkesambassadörer. För att säkerställa varumärkets presentation är intern marknadsföring samt through-the-line av stor vikt. Vidare har handelns särdrag identifierats, vilka är valet av vad som ska belysas i användandet av kanalen, produkt eller varumärke, samt vikten av relevans för eventets effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352334,
 abstract   = {Företag inom handel är underrepresenterade i litteratur kring Event Marketing. Kommunikationsverktyget som erbjuder interaktion tilltalar dagens upplevelsesökande konsumenter. Event Marketing som verktyg är i sin tur underrepresenterat inom Brand Management. På grund av Event Marketings aktualitet i dagens samhälle borde det teoretiska gapet studeras. Uppsatsens syfte var således att undersöka hur företag inom handel använder Event Marketing för att framhålla och stärka sitt varumärke, detta med hjälp av följande frågeställningar: Hur motiverar företag inom handel användande av EM? Hur arbetar företag inom handel med att säkerställa att EM får en positiv inverkan på varumärket? Vilka särdrag kan identifieras, inom användandet av EM, för företag inom handel? Undersökningen genomfördes med ett arbetssätt liknande det abduktiva genom öppna kvalitativa intervjuer med tre företag inom handel samt tre eventbyråer. Empirin har sedan satts i relation till teori samt analyserats genom meningstolkning Undersökningen har visat att företag inom handel använder Event Marketing som en försäljningskanal, alternativt upplevelsearena för varumärket, med avsikt att skapa varumärkesambassadörer. För att säkerställa varumärkets presentation är intern marknadsföring samt through-the-line av stor vikt. Vidare har handelns särdrag identifierats, vilka är valet av vad som ska belysas i användandet av kanalen, produkt eller varumärke, samt vikten av relevans för eventets effekt.},
 author    = {Höglund, Åsa and Butler, Kelly and Bruce, Viktoria},
 keyword   = {handel,event marketing,relevans,through-the-line-marknadsföring,varumärkesambassadörer och brand management,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tro det om du vill, men relevant är det - Hur företag inom handel använder Event Marketing},
 year     = {2009},
}