Advanced

Passivhus - Ett alternativ för äldre

Teinvall, Ola and Brunbäck, Henrik (2008)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Den ökning som sker av jordens temperatur beror enligt allt fler forskare på mänskliga utsläpp av växthusgaser. För att minska dessa utsläpp måste människan utveckla nya lösningar för att bo och leva. I byggbranschen diskuteras hur användning av energi till uppvärmning och varmvatten kan minskas. Detta ställer stora krav på konstruktion, installationer samt utförande. Ett hus som använder mindre energi är både en tillgång för den enskilde individen och för ett miljövänligare samhälle. Ett alternativ till detta är passivhus. I Mörarp utanför Helsingborg pågår en utbyggnad av ett befintligt äldreboende med utgångspunkt i kriterier för passivhus, vilket denna rapport studerar närmare. Syftet med rapporten är att undersöka vad som krävs för en... (More)
Den ökning som sker av jordens temperatur beror enligt allt fler forskare på mänskliga utsläpp av växthusgaser. För att minska dessa utsläpp måste människan utveckla nya lösningar för att bo och leva. I byggbranschen diskuteras hur användning av energi till uppvärmning och varmvatten kan minskas. Detta ställer stora krav på konstruktion, installationer samt utförande. Ett hus som använder mindre energi är både en tillgång för den enskilde individen och för ett miljövänligare samhälle. Ett alternativ till detta är passivhus. I Mörarp utanför Helsingborg pågår en utbyggnad av ett befintligt äldreboende med utgångspunkt i kriterier för passivhus, vilket denna rapport studerar närmare. Syftet med rapporten är att undersöka vad som krävs för en byggnad ska klassificeras som ett passivhus och om tillbyggnaden av Boklidens äldreboende kan klara dessa krav. Dessutom undersöks om det finns alternativ till uppförandet av tillbyggnaden. Rapporten visar att Boklidens äldreboende bör klassificeras som ett passivhus. Detta med anledning av att energikraven enbart överstigs ett fåtal gånger per år, vilket inte ska förhindrar klassificeringen som passivhus. För att se vilka åtgärder som kan påverka effekt- och energibehovet har flera undersökningar utförts. Dessa visar att ett lägre behov uppstår genom bättre U-värden på fönstren och ökad verkningsgrad på värmeväxlaren. Dessutom ger en tung stomme av betong lägre effekt- och energibehov jämfört med en lätt träkonstruktion. Kostnadsberäkningar visar att det är ett sämre alternativ ur ekonomisynpunkt, men ur effekt- och energisynpunkt är det att föredra. Titel: Passivhus – Ett alternativ för äldre Författare: Henrik Brunbäck och Ola Teinvall Studenter vid LTH Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg Lunds Universitet Examinator: Maria Wall, Energi och ByggnadsDesign, inst för arkitektur och byggd miljö, LTH. Handledare: Helena Bülow – Hübe Affärsutvecklare - energi, Byggprojektering, Tyréns AB, Malmö Nyckelord: Energi, passivhus, VIP+, BBR, FTX, klimatskal, U-värden, värmeväxlare, värmeaggregat, (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Teinvall, Ola and Brunbäck, Henrik
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
energi, passivhus, vip+, bbr, ftx, klimatskal, u-värden, värmeväxlare, värmeaggregat, Building construction, Byggnadsteknik
language
Swedish
id
1352348
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=997&type=doc
date added to LUP
2008-06-24
date last changed
2011-02-22 16:04:44
@misc{1352348,
 abstract   = {Den ökning som sker av jordens temperatur beror enligt allt fler forskare på mänskliga utsläpp av växthusgaser. För att minska dessa utsläpp måste människan utveckla nya lösningar för att bo och leva. I byggbranschen diskuteras hur användning av energi till uppvärmning och varmvatten kan minskas. Detta ställer stora krav på konstruktion, installationer samt utförande. Ett hus som använder mindre energi är både en tillgång för den enskilde individen och för ett miljövänligare samhälle. Ett alternativ till detta är passivhus. I Mörarp utanför Helsingborg pågår en utbyggnad av ett befintligt äldreboende med utgångspunkt i kriterier för passivhus, vilket denna rapport studerar närmare. Syftet med rapporten är att undersöka vad som krävs för en byggnad ska klassificeras som ett passivhus och om tillbyggnaden av Boklidens äldreboende kan klara dessa krav. Dessutom undersöks om det finns alternativ till uppförandet av tillbyggnaden. Rapporten visar att Boklidens äldreboende bör klassificeras som ett passivhus. Detta med anledning av att energikraven enbart överstigs ett fåtal gånger per år, vilket inte ska förhindrar klassificeringen som passivhus. För att se vilka åtgärder som kan påverka effekt- och energibehovet har flera undersökningar utförts. Dessa visar att ett lägre behov uppstår genom bättre U-värden på fönstren och ökad verkningsgrad på värmeväxlaren. Dessutom ger en tung stomme av betong lägre effekt- och energibehov jämfört med en lätt träkonstruktion. Kostnadsberäkningar visar att det är ett sämre alternativ ur ekonomisynpunkt, men ur effekt- och energisynpunkt är det att föredra. Titel:	Passivhus – Ett alternativ för äldre Författare:	Henrik Brunbäck och Ola Teinvall Studenter vid LTH Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg Lunds Universitet Examinator:	Maria Wall, Energi och ByggnadsDesign, inst för arkitektur och byggd miljö, LTH. Handledare:	Helena Bülow – Hübe Affärsutvecklare - energi, Byggprojektering, Tyréns AB, Malmö Nyckelord: Energi, passivhus, VIP+, BBR, FTX, klimatskal, U-värden, värmeväxlare, värmeaggregat,},
 author    = {Teinvall, Ola and Brunbäck, Henrik},
 keyword   = {energi,passivhus,vip+,bbr,ftx,klimatskal,u-värden,värmeväxlare,värmeaggregat,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Passivhus - Ett alternativ för äldre},
 year     = {2008},
}