Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan Starbucks erövra Sicilien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan

Kovacs, Bernadett ; Johansson, Andreas and Sciacca, Marcello (2008)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Kan Starbucks erövra Sicilien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Författare: Bernadett Dimovski, Andreas Johansson, Marcello Sciacca
Handledare: Stefan Gössling, Josefine Östrup Problem: Globalisering är ett allt oftare omtalat ämne. Globala företag försöker etablera sig på nya marknader och vill skapa en efterfrågan för sina produkter och tjänster. Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst. Detta gör de för att utmärka sig från de lokala företag som redan finns på marknaden och kanske till och med är en del av den lokala kulturen. Många kulturer brukar välkomna internationella företag och ta sig till nya produkter och tjänster; ett exempel på detta är... (More)
Titel: Kan Starbucks erövra Sicilien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Författare: Bernadett Dimovski, Andreas Johansson, Marcello Sciacca
Handledare: Stefan Gössling, Josefine Östrup Problem: Globalisering är ett allt oftare omtalat ämne. Globala företag försöker etablera sig på nya marknader och vill skapa en efterfrågan för sina produkter och tjänster. Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst. Detta gör de för att utmärka sig från de lokala företag som redan finns på marknaden och kanske till och med är en del av den lokala kulturen. Många kulturer brukar välkomna internationella företag och ta sig till nya produkter och tjänster; ett exempel på detta är Sverige. Detta kan bidra till att kulturen får möjlighet att utvecklas i en internationell miljö. Å andra sidan finns det kulturer som kan känna sig hotade och hyser misstro till utländska företag och deras kultur. Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå vad det finns för skillnader mellan lokal kaffekultur på Sicilien och den globaliserade kaffekultur som Starbucks erbjuder. Frågeställningar:
1. Vad karakteriserar den lokala kaffekulturen på Sicilien? Hur presenterar Starbucks sin globala kaffekultur?
2. Vilka skillnader finns mellan lokal kaffekultur på Sicilien och en globaliserad kaffekultur såsom Starbucks erbjuder och vad innebär detta för etableringen av sådana kedjor på Sicilien? Metod: Vi har utfört en fallstudie som bygger på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Resultat: Vi kom fram till att det lokala sicilianska sättet att konsumera kaffe skiljer sig i många avseenden från Starbucks globala sätt. Därför har vi dragit slutsatsen att globala företag bör göra en grundlig analys för att utröna hur de bör anpassa sig till den lokala marknaden för att lyckas med sitt koncept. Nyckelord: café, kaffe, konsumtionsmönster, kultur, globalisering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kovacs, Bernadett ; Johansson, Andreas and Sciacca, Marcello
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
café, kaffe, konsumtionsmönster, kultur, globalisering, Trade, Handel
language
Swedish
id
1352376
date added to LUP
2008-03-13 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:53:13
@misc{1352376,
 abstract   = {{Titel: Kan Starbucks erövra Sicilien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan Författare: Bernadett Dimovski, Andreas Johansson, Marcello Sciacca
Handledare: Stefan Gössling, Josefine Östrup Problem: Globalisering är ett allt oftare omtalat ämne. Globala företag försöker etablera sig på nya marknader och vill skapa en efterfrågan för sina produkter och tjänster. Dessa företag brukar oftast erbjuda ett nytt eller annorlunda sätt att konsumera en vara eller tjänst. Detta gör de för att utmärka sig från de lokala företag som redan finns på marknaden och kanske till och med är en del av den lokala kulturen. Många kulturer brukar välkomna internationella företag och ta sig till nya produkter och tjänster; ett exempel på detta är Sverige. Detta kan bidra till att kulturen får möjlighet att utvecklas i en internationell miljö. Å andra sidan finns det kulturer som kan känna sig hotade och hyser misstro till utländska företag och deras kultur. Syfte: Uppsatsens syfte är att förstå vad det finns för skillnader mellan lokal kaffekultur på Sicilien och den globaliserade kaffekultur som Starbucks erbjuder. Frågeställningar:
1. Vad karakteriserar den lokala kaffekulturen på Sicilien? Hur presenterar Starbucks sin globala kaffekultur?
2. Vilka skillnader finns mellan lokal kaffekultur på Sicilien och en globaliserad kaffekultur såsom Starbucks erbjuder och vad innebär detta för etableringen av sådana kedjor på Sicilien? Metod: Vi har utfört en fallstudie som bygger på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Resultat: Vi kom fram till att det lokala sicilianska sättet att konsumera kaffe skiljer sig i många avseenden från Starbucks globala sätt. Därför har vi dragit slutsatsen att globala företag bör göra en grundlig analys för att utröna hur de bör anpassa sig till den lokala marknaden för att lyckas med sitt koncept. Nyckelord: café, kaffe, konsumtionsmönster, kultur, globalisering}},
 author    = {{Kovacs, Bernadett and Johansson, Andreas and Sciacca, Marcello}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan Starbucks erövra Sicilien? En fallstudie om globalt utbud och lokal efterfrågan}},
 year     = {{2008}},
}