Advanced

Behåll Kontroll - En studie om insourcing av stödtjänster

Svensson, Fredrik; Erol, Gökhan and Von Arnold-Grön, Fredrik (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar insourcing av stödtjänster där fokus ligger på att klargöra tjänstens allt större betydelse för företags kärnverksamheter. Forskningen gällande insourcing av tjänster brister eftersom den inte tar hänsyn till det mervärde som tjänster skapar och den interna kontroll över resurser som insourcing medför. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera insourcing av stödtjänster. För att uppnå syftet med uppsatsen har teori samlats in som beskriver de aktiviteter ett företag består av. Vidare har teori som beskriver vikten av alla aktiviteter i ett företag behandlats samt teori som beskriver tjänsters särart och vikten av interna relationer. Detta material har med en kvalitativ intervju och annan form av... (More)
Uppsatsen behandlar insourcing av stödtjänster där fokus ligger på att klargöra tjänstens allt större betydelse för företags kärnverksamheter. Forskningen gällande insourcing av tjänster brister eftersom den inte tar hänsyn till det mervärde som tjänster skapar och den interna kontroll över resurser som insourcing medför. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera insourcing av stödtjänster. För att uppnå syftet med uppsatsen har teori samlats in som beskriver de aktiviteter ett företag består av. Vidare har teori som beskriver vikten av alla aktiviteter i ett företag behandlats samt teori som beskriver tjänsters särart och vikten av interna relationer. Detta material har med en kvalitativ intervju och annan form av sekundärdata som illustreras i fallföretag legat till grund för analysen. Insourcing av stödtjänster bidrar till att ett företag återfår kontrollen av servicerelationer, kompetens och kostnader. Genom denna kontroll stärks kärnverksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Fredrik; Erol, Gökhan and Von Arnold-Grön, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
insourcing, stödtjänster, kärnkompetens, kontroll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352395
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:53:24
@misc{1352395,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar insourcing av stödtjänster där fokus ligger på att klargöra tjänstens allt större betydelse för företags kärnverksamheter. Forskningen gällande insourcing av tjänster brister eftersom den inte tar hänsyn till det mervärde som tjänster skapar och den interna kontroll över resurser som insourcing medför. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera insourcing av stödtjänster. För att uppnå syftet med uppsatsen har teori samlats in som beskriver de aktiviteter ett företag består av. Vidare har teori som beskriver vikten av alla aktiviteter i ett företag behandlats samt teori som beskriver tjänsters särart och vikten av interna relationer. Detta material har med en kvalitativ intervju och annan form av sekundärdata som illustreras i fallföretag legat till grund för analysen. Insourcing av stödtjänster bidrar till att ett företag återfår kontrollen av servicerelationer, kompetens och kostnader. Genom denna kontroll stärks kärnverksamheten.},
 author    = {Svensson, Fredrik and Erol, Gökhan and Von Arnold-Grön, Fredrik},
 keyword   = {insourcing,stödtjänster,kärnkompetens,kontroll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behåll Kontroll - En studie om insourcing av stödtjänster},
 year     = {2009},
}