Advanced

Thank you for dining with us! En fallstudie av mystery dining på O`Learys

Andersson, Maria; Karlemark, Cecilia and Löhr, Maria Anneli Theres (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Thank you for dining with us! En fallstudier av mystery dining på O`Learys
Författare: Maria Andersson, Cecilia Karlemark och Maria Löhr
Handledare: Jörgen Eksell och Veronica Åberg
Nyckelord: Kvalitet, servicekvalitet, kvalitetsarbete, O´Learys, mystery dining, mystery shopping, utbildning. Problem: Kvalitet i ett serviceföretag går endast att mäta i vissa avseenden. Problematiken uppstår eftersom kvalitet värderas efter ”kundupplevd tjänstekvalitet” som utgår från gästens egna bedömningar och preferenser. Följaktligen är det oerhört viktigt att ledningen kontrollerar och tillser att deras personal levererar god service under hela servicemötet. Mystery dining är ett verktyg som erbjuder aktuell och objektiv... (More)
Sammanfattning
Titel: Thank you for dining with us! En fallstudier av mystery dining på O`Learys
Författare: Maria Andersson, Cecilia Karlemark och Maria Löhr
Handledare: Jörgen Eksell och Veronica Åberg
Nyckelord: Kvalitet, servicekvalitet, kvalitetsarbete, O´Learys, mystery dining, mystery shopping, utbildning. Problem: Kvalitet i ett serviceföretag går endast att mäta i vissa avseenden. Problematiken uppstår eftersom kvalitet värderas efter ”kundupplevd tjänstekvalitet” som utgår från gästens egna bedömningar och preferenser. Följaktligen är det oerhört viktigt att ledningen kontrollerar och tillser att deras personal levererar god service under hela servicemötet. Mystery dining är ett verktyg som erbjuder aktuell och objektiv information om företagets servicekvalitet. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett serviceföretag arbetar med mystery dining för att förbättra servicekvaliteten. Frågeställningar: Vad påverkar O´Learys arbete med servicekvalitet? Hur arbetar O´Learys med implementering av mystery dining hos personalen? Hur upplever frontpersonalen O´Learys arbete med mystery dining? Metod: Den metod vi använt oss av är intervjuer och vi har intervjuat representanter från restaurangkedjan O´Learys. Dessutom har vi varit i kontakt med Veronica Boxberg Karlsson, ägaren till Better Business vilket är ett företag som specialiserat sig på mystery shopping. Vidare har vi även via e-mail varit i kontakt med Ann-Marie Lewis som har arbetat som mystery shopper. Slutsatser: För att verktyget mystery dining ska bli så framgångsrikt som möjligt anser vi att O`Learys bör börja arbeta mer aktivt med detta, exempelvis genom utbildningar. Vi menar dessutom att det är viktigt att personalen får ta del av exakt vad det är en mystery diner tittar på när de gör sina besök för att personalen sedan ska kunna se sambandet mellan checklistan och kedjans koncept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Maria; Karlemark, Cecilia and Löhr, Maria Anneli Theres
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvalitet, servicekvalitet, kvalitetsarbete, o`learys, mystery dining, mystery shopping, utbildning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352421
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:53:30
@misc{1352421,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Thank you for dining with us! En fallstudier av mystery dining på O`Learys
Författare: Maria Andersson, Cecilia Karlemark och Maria Löhr
Handledare:	Jörgen Eksell och Veronica Åberg
Nyckelord: Kvalitet, servicekvalitet, kvalitetsarbete, O´Learys, mystery dining, mystery shopping, utbildning. Problem: Kvalitet i ett serviceföretag går endast att mäta i vissa avseenden. Problematiken uppstår eftersom kvalitet värderas efter ”kundupplevd tjänstekvalitet” som utgår från gästens egna bedömningar och preferenser. Följaktligen är det oerhört viktigt att ledningen kontrollerar och tillser att deras personal levererar god service under hela servicemötet. Mystery dining är ett verktyg som erbjuder aktuell och objektiv information om företagets servicekvalitet. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett serviceföretag arbetar med mystery dining för att förbättra servicekvaliteten. Frågeställningar: Vad påverkar O´Learys arbete med servicekvalitet? Hur arbetar O´Learys med implementering av mystery dining hos personalen? Hur upplever frontpersonalen O´Learys arbete med mystery dining? Metod: Den metod vi använt oss av är intervjuer och vi har intervjuat representanter från restaurangkedjan O´Learys. Dessutom har vi varit i kontakt med Veronica Boxberg Karlsson, ägaren till Better Business vilket är ett företag som specialiserat sig på mystery shopping. Vidare har vi även via e-mail varit i kontakt med Ann-Marie Lewis som har arbetat som mystery shopper. Slutsatser: För att verktyget mystery dining ska bli så framgångsrikt som möjligt anser vi att O`Learys bör börja arbeta mer aktivt med detta, exempelvis genom utbildningar. Vi menar dessutom att det är viktigt att personalen får ta del av exakt vad det är en mystery diner tittar på när de gör sina besök för att personalen sedan ska kunna se sambandet mellan checklistan och kedjans koncept.},
 author    = {Andersson, Maria and Karlemark, Cecilia and Löhr, Maria Anneli Theres},
 keyword   = {kvalitet,servicekvalitet,kvalitetsarbete,o`learys,mystery dining,mystery shopping,utbildning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Thank you for dining with us! En fallstudie av mystery dining på O`Learys},
 year     = {2009},
}