Advanced

Coaching i serviceföretag - om begreppets paradoxala innebörd

Danielson, Martina; Eilind, Johanna and Dahl, Anna (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problematisering: Det skönmålade begreppet coaching har fått stor genomslagskraft inom företagsvärlden under senare tid. Efter att ha studerat ett antal tidigare uppsatser kring coaching har vi konstaterat att flertalet av dessa uppsatser tenderar att vara författade med coachen i fokus. Vi vill därför i denna uppsats leda diskussionen vidare och undersöka hur tre olika yrkesroller inom ett företag ser på coaching och bringa klarhet i hur begreppet tillämpas i praktiken.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur coaching tillämpas i ett serviceföretag och vilket innehåll begreppet ges i praktiken.
Metod: Vår avsikt med denna uppsats är att genom en praktisk fallstudie utöka kunskapen kring hur coaching och coach... (More)
Problematisering: Det skönmålade begreppet coaching har fått stor genomslagskraft inom företagsvärlden under senare tid. Efter att ha studerat ett antal tidigare uppsatser kring coaching har vi konstaterat att flertalet av dessa uppsatser tenderar att vara författade med coachen i fokus. Vi vill därför i denna uppsats leda diskussionen vidare och undersöka hur tre olika yrkesroller inom ett företag ser på coaching och bringa klarhet i hur begreppet tillämpas i praktiken.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur coaching tillämpas i ett serviceföretag och vilket innehåll begreppet ges i praktiken.
Metod: Vår avsikt med denna uppsats är att genom en praktisk fallstudie utöka kunskapen kring hur coaching och coach som yrkesroll kan uppfattas. Vi har valt att genomföra strukturerade intervjuer med såväl coacher som medarbetare på ett av CityMails lokalkontor, CityMailCenter i Helsingör. Vi har dessutom tillhandahållit information via e-mail från en utvecklingskonsult på personalavdelningen vid företagets huvudkontor i Danmark. Vår litteratur har bestått av ett urval böcker författade av erkända forskare inom coachingområdet samt av artiklar och tidigare forskning kring detta område.
Slutsats: Vår undersökning har visat att titeln coach och coaching kan tillämpas på ett situationsanpassat sätt som i viss mån inte överensstämmer med teoretiska definitioner. Detta medför att förvirring kring begreppet fortfarande kvarstår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielson, Martina; Eilind, Johanna and Dahl, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
coaching, coach, ledarskap, motivation, relationer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352428
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:53:31
@misc{1352428,
 abstract   = {Problematisering: Det skönmålade begreppet coaching har fått stor genomslagskraft inom företagsvärlden under senare tid. Efter att ha studerat ett antal tidigare uppsatser kring coaching har vi konstaterat att flertalet av dessa uppsatser tenderar att vara författade med coachen i fokus. Vi vill därför i denna uppsats leda diskussionen vidare och undersöka hur tre olika yrkesroller inom ett företag ser på coaching och bringa klarhet i hur begreppet tillämpas i praktiken.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur coaching tillämpas i ett serviceföretag och vilket innehåll begreppet ges i praktiken.
Metod: Vår avsikt med denna uppsats är att genom en praktisk fallstudie utöka kunskapen kring hur coaching och coach som yrkesroll kan uppfattas. Vi har valt att genomföra strukturerade intervjuer med såväl coacher som medarbetare på ett av CityMails lokalkontor, CityMailCenter i Helsingör. Vi har dessutom tillhandahållit information via e-mail från en utvecklingskonsult på personalavdelningen vid företagets huvudkontor i Danmark. Vår litteratur har bestått av ett urval böcker författade av erkända forskare inom coachingområdet samt av artiklar och tidigare forskning kring detta område.
Slutsats: Vår undersökning har visat att titeln coach och coaching kan tillämpas på ett situationsanpassat sätt som i viss mån inte överensstämmer med teoretiska definitioner. Detta medför att förvirring kring begreppet fortfarande kvarstår.},
 author    = {Danielson, Martina and Eilind, Johanna and Dahl, Anna},
 keyword   = {coaching,coach,ledarskap,motivation,relationer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Coaching i serviceföretag - om begreppets paradoxala innebörd},
 year     = {2009},
}