Advanced

Problemidentifiering och idéuppsnappning i kvalitetsarbetet - en undersökning av fortlöpande kvalitetsförbättring i butikskedjor

Lindblom, Åsa and Nilsson, Pernilla (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I retailbranschen krävs ett fokus på detaljer, och med snabba förändringar som en dominerande faktor, behöver dessa detaljer ständigt kvalitetsförbättras. I den allt hårdnande konkurrensen behövs ledare och medarbetare som ständigt tänker på organisationens behov. Problemet för detaljhandelns centraliserade butikskedjor kan vara att lyckas förankra förändring och kvalitetsförbättring för butiken i alla delar av företaget. Uppsatsen underbyggs av ett antagande att ett större fokus krävs på en initial fas i kvalitetsarbetet som vi har benämnt identifieringsfasen. Uppsatsens har ett ledningsperspektiv och syftet är att se hur retailföretag interorganisatoriskt kan bli bättre på att identifiera problem och tillvarata idéer i butiken, för att... (More)
I retailbranschen krävs ett fokus på detaljer, och med snabba förändringar som en dominerande faktor, behöver dessa detaljer ständigt kvalitetsförbättras. I den allt hårdnande konkurrensen behövs ledare och medarbetare som ständigt tänker på organisationens behov. Problemet för detaljhandelns centraliserade butikskedjor kan vara att lyckas förankra förändring och kvalitetsförbättring för butiken i alla delar av företaget. Uppsatsen underbyggs av ett antagande att ett större fokus krävs på en initial fas i kvalitetsarbetet som vi har benämnt identifieringsfasen. Uppsatsens har ett ledningsperspektiv och syftet är att se hur retailföretag interorganisatoriskt kan bli bättre på att identifiera problem och tillvarata idéer i butiken, för att kontinuerligt kunna kvalitetsförbättra för hela butikskedjan. En egen undersökning har gjort för att fånga signaler från retailbranschen om hur de i dagsläget arbetar med kvalitetsförbättringsarbetets identifieringsfas. Kvalitativa intervjuer har gjorts med butikschefer, butikspersonal och representanter för ledningen från tre väletablerade konfektionskedjor. Utifrån relevant teori inom kvalitetsområdet som sammansmälts med den egna undersökningen förs resonemang i en analys, för att nå fram till ett resultat som hela retailbranschen kan ta del av. Vi ser hur retailbranschens tillvägagångssätt att identifiera problem och tillvarata idéer och synpunkter är allt för passivt. I resultatet presenteras därav hur de på olika sätt kan bli mer aktiva. I stort bör de utarbeta system som är en självklar del av medarbetares arbetssysslor och företagets strategier. Det är ledningens ansvar att skapa förutsättningar för att alla inom organisationen ska bli involverade i kvalitetsarbetets identifieringsfas. Genom att prioritera identifieringsfasen i företagets aktiviteter blir alla mer uppsnappningsbenägna och förankrade i det kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbetet för hela butikskedjan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352479,
 abstract   = {I retailbranschen krävs ett fokus på detaljer, och med snabba förändringar som en dominerande faktor, behöver dessa detaljer ständigt kvalitetsförbättras. I den allt hårdnande konkurrensen behövs ledare och medarbetare som ständigt tänker på organisationens behov. Problemet för detaljhandelns centraliserade butikskedjor kan vara att lyckas förankra förändring och kvalitetsförbättring för butiken i alla delar av företaget. Uppsatsen underbyggs av ett antagande att ett större fokus krävs på en initial fas i kvalitetsarbetet som vi har benämnt identifieringsfasen. Uppsatsens har ett ledningsperspektiv och syftet är att se hur retailföretag interorganisatoriskt kan bli bättre på att identifiera problem och tillvarata idéer i butiken, för att kontinuerligt kunna kvalitetsförbättra för hela butikskedjan. En egen undersökning har gjort för att fånga signaler från retailbranschen om hur de i dagsläget arbetar med kvalitetsförbättringsarbetets identifieringsfas. Kvalitativa intervjuer har gjorts med butikschefer, butikspersonal och representanter för ledningen från tre väletablerade konfektionskedjor. Utifrån relevant teori inom kvalitetsområdet som sammansmälts med den egna undersökningen förs resonemang i en analys, för att nå fram till ett resultat som hela retailbranschen kan ta del av. Vi ser hur retailbranschens tillvägagångssätt att identifiera problem och tillvarata idéer och synpunkter är allt för passivt. I resultatet presenteras därav hur de på olika sätt kan bli mer aktiva. I stort bör de utarbeta system som är en självklar del av medarbetares arbetssysslor och företagets strategier. Det är ledningens ansvar att skapa förutsättningar för att alla inom organisationen ska bli involverade i kvalitetsarbetets identifieringsfas. Genom att prioritera identifieringsfasen i företagets aktiviteter blir alla mer uppsnappningsbenägna och förankrade i det kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbetet för hela butikskedjan.},
 author    = {Lindblom, Åsa and Nilsson, Pernilla},
 keyword   = {retailbranschen,central styrda butikskedjor,koncept,interorganisatoriskt processer,problemidentifiering,idérikedom,förslagssystem,team,kvalitetsarbete,kvalitetsprinciper,ständiga förbättringar,kaizen,gemba,continuous improvements,total quality management,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Problemidentifiering och idéuppsnappning i kvalitetsarbetet - en undersökning av fortlöpande kvalitetsförbättring i butikskedjor},
 year     = {2006},
}