Advanced

Arbetsmiljö & hälsofrämjande faktorer - en studie av serviceföretagens verklighet

Eliason, Charlotte (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks hur fyra stora hotell i Sverige arbetar med arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande faktorer. Uppsatsen utgår både från ett ledningsperspektiv och de anställdas perspektiv, och granskar vilka vinster båda parter kan göra genom att satsa mer på ovanstående områden. Det som slutligen har framkommit av analysen är att utbildning, kommunikation, motivation och investering är a och o vid genomförandet av förändringar för att motverka exempelvis hinder såsom negativ attityd och missförstånd. Vidare måste företagens fokus ligga på att förebygga istället för att rehabilitera för att minska omkostnader för skador och sjukskrivningar.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352485,
 abstract   = {I denna uppsats undersöks hur fyra stora hotell i Sverige arbetar med arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande faktorer. Uppsatsen utgår både från ett ledningsperspektiv och de anställdas perspektiv, och granskar vilka vinster båda parter kan göra genom att satsa mer på ovanstående områden. Det som slutligen har framkommit av analysen är att utbildning, kommunikation, motivation och investering är a och o vid genomförandet av förändringar för att motverka exempelvis hinder såsom negativ attityd och missförstånd. Vidare måste företagens fokus ligga på att förebygga istället för att rehabilitera för att minska omkostnader för skador och sjukskrivningar.},
 author    = {Eliason, Charlotte},
 keyword   = {ergonomi,utbildning,hälsa,motion,friskvård,friskvårdsbidrag,arbetsmiljöpolicy,arbetsmiljö-verket,inspektion,åtgärder,olyckor,sjukfrånvaro,personalomsättning och ergonomiska förbättringar.,Economic planning,Ekonomisk planering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmiljö & hälsofrämjande faktorer - en studie av serviceföretagens verklighet},
 year     = {2006},
}