Advanced

Att vänta eller förvänta - En studie av flygresenärers förväntningar på flygplatsers butiksutbud

Klintberg, Marie; Lundmark, Sofhie and Wiklund, Sophie (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka kunders förväntningar på butiksutbudet i förhållande till en plats som från början inte varit ämnad för handel av varor och tjänster men som nu är under förändring.Vi har använt oss av en kombinerad strategi. Detta innebär att vi kombinerat en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes under tre dagar på en flygbuss mellan Helsingborg och Ängelholm med tre stycken kvalitativa telefonintervjuer som vardera tog mellan 15-20 minuter. Vi analyserar vårt empiriska material ur ett kvalitativt perspektiv.Denna magisteruppsats grundas främst på teorier om förväntningar och föreställningar som påverkar dessa, samt platser. Vi använder oss av begrepp som förväntningsdynamik, plats och ickeplats.... (More)
Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka kunders förväntningar på butiksutbudet i förhållande till en plats som från början inte varit ämnad för handel av varor och tjänster men som nu är under förändring.Vi har använt oss av en kombinerad strategi. Detta innebär att vi kombinerat en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes under tre dagar på en flygbuss mellan Helsingborg och Ängelholm med tre stycken kvalitativa telefonintervjuer som vardera tog mellan 15-20 minuter. Vi analyserar vårt empiriska material ur ett kvalitativt perspektiv.Denna magisteruppsats grundas främst på teorier om förväntningar och föreställningar som påverkar dessa, samt platser. Vi använder oss av begrepp som förväntningsdynamik, plats och ickeplats. Teorikapitlet utmynnar sedan i en modell baserad på dessa teorier.Vi har kunnat visa att flygplatsen som plats starkt påverkar flygresenärernas förväntningar. Denna påverkan är främst negativ på så sätt att flygplatsen som plats begränsar flygresenärernas förmåga att förvänta sig butiker och tjänster som de anser ligger utanför flygplatsens traditionella roll. Vi har därmed kunnat påvisa att flygplatsen inte ses som en handelsplats, snarare en vänthall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352515,
 abstract   = {Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka kunders förväntningar på butiksutbudet i förhållande till en plats som från början inte varit ämnad för handel av varor och tjänster men som nu är under förändring.Vi har använt oss av en kombinerad strategi. Detta innebär att vi kombinerat en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes under tre dagar på en flygbuss mellan Helsingborg och Ängelholm med tre stycken kvalitativa telefonintervjuer som vardera tog mellan 15-20 minuter. Vi analyserar vårt empiriska material ur ett kvalitativt perspektiv.Denna magisteruppsats grundas främst på teorier om förväntningar och föreställningar som påverkar dessa, samt platser. Vi använder oss av begrepp som förväntningsdynamik, plats och ickeplats. Teorikapitlet utmynnar sedan i en modell baserad på dessa teorier.Vi har kunnat visa att flygplatsen som plats starkt påverkar flygresenärernas förväntningar. Denna påverkan är främst negativ på så sätt att flygplatsen som plats begränsar flygresenärernas förmåga att förvänta sig butiker och tjänster som de anser ligger utanför flygplatsens traditionella roll. Vi har därmed kunnat påvisa att flygplatsen inte ses som en handelsplats, snarare en vänthall.},
 author    = {Klintberg, Marie and Lundmark, Sofhie and Wiklund, Sophie},
 keyword   = {konsumtion,resenärer,flygplats,plats,ickeplats,platslöshet,liminal plats,handelsplats,inrikesterminal,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vänta eller förvänta - En studie av flygresenärers förväntningar på flygplatsers butiksutbud},
 year     = {2008},
}