Advanced

How to catch the carrot - En studie om synen på motivation och belöningssystem

Bauer, Charlotta; Hansson, Lina and Von Arnold-Grön, Fredrik (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I merparten av litteraturen för vårt valda ämne diskuteras yttre belöningar i form av ekonomisk ersättning ingående medan inre belöningar i form av till exempel erkännande och ökat ansvar bara benämns i förbifarten när det gäller motivation av de anställda. Den uppsats vi tagit del av som behandlar belöningssystem och motivationen menar att detta bör ändras då de i sin rapport fick fram att anställda värderar inre belöningar högre än yttre och ger det som förslag till vidare forskning. Vi kommer i den här uppsatsen att ytterligare undersöka detta fenomen och se ifall vi kan finna några ytterligare eller nya samband som kan vara bidrag till framtida forskning. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka personalens syn på belöningssystem... (More)
I merparten av litteraturen för vårt valda ämne diskuteras yttre belöningar i form av ekonomisk ersättning ingående medan inre belöningar i form av till exempel erkännande och ökat ansvar bara benämns i förbifarten när det gäller motivation av de anställda. Den uppsats vi tagit del av som behandlar belöningssystem och motivationen menar att detta bör ändras då de i sin rapport fick fram att anställda värderar inre belöningar högre än yttre och ger det som förslag till vidare forskning. Vi kommer i den här uppsatsen att ytterligare undersöka detta fenomen och se ifall vi kan finna några ytterligare eller nya samband som kan vara bidrag till framtida forskning. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka personalens syn på belöningssystem samt motivation. Vidare vill vi undersöka vilka delar i belöningssystemet, det vill säga de yttre respektive inre belöningar samt individuella respektive kollektiva belöningar som har störst betydelse för personalens motivation. Vi har genomfört en fallstudie på hotellkoncernen First Hotel och First Hotel Jörgen Kock i Malmö. I vår uppsats intervjuades fyra personer på olika positioner inom hotellkedjan. Vårt empiriska material har vi sedan ställt mot teorier som behandlar motivation och belöningssystem Slutsatser vi har kommit fram till är att belöningssystem som motivationsfaktor anses som positivt. Synen på inre motivationen betraktas ha störst betydelse medan ekonomiska incitament inte är av någon större betydelse för motivationen. Detta ställer vi oss dock kritiska till eftersom det kan anses som mindre respekterat att säga att pengar är det enda som driver motivation. Vi fann även en tvetydighet gällande synen på om belöningar bör ges kollektivt eller individuellt. Vi menar oss kunna säga att ett belöningssystem är situationsbundet och för att nå rätt effekt måste anpassas efter givna förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352522,
 abstract   = {I merparten av litteraturen för vårt valda ämne diskuteras yttre belöningar i form av ekonomisk ersättning ingående medan inre belöningar i form av till exempel erkännande och ökat ansvar bara benämns i förbifarten när det gäller motivation av de anställda. Den uppsats vi tagit del av som behandlar belöningssystem och motivationen menar att detta bör ändras då de i sin rapport fick fram att anställda värderar inre belöningar högre än yttre och ger det som förslag till vidare forskning. Vi kommer i den här uppsatsen att ytterligare undersöka detta fenomen och se ifall vi kan finna några ytterligare eller nya samband som kan vara bidrag till framtida forskning. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka personalens syn på belöningssystem samt motivation. Vidare vill vi undersöka vilka delar i belöningssystemet, det vill säga de yttre respektive inre belöningar samt individuella respektive kollektiva belöningar som har störst betydelse för personalens motivation. Vi har genomfört en fallstudie på hotellkoncernen First Hotel och First Hotel Jörgen Kock i Malmö. I vår uppsats intervjuades fyra personer på olika positioner inom hotellkedjan. Vårt empiriska material har vi sedan ställt mot teorier som behandlar motivation och belöningssystem Slutsatser vi har kommit fram till är att belöningssystem som motivationsfaktor anses som positivt. Synen på inre motivationen betraktas ha störst betydelse medan ekonomiska incitament inte är av någon större betydelse för motivationen. Detta ställer vi oss dock kritiska till eftersom det kan anses som mindre respekterat att säga att pengar är det enda som driver motivation. Vi fann även en tvetydighet gällande synen på om belöningar bör ges kollektivt eller individuellt. Vi menar oss kunna säga att ett belöningssystem är situationsbundet och för att nå rätt effekt måste anpassas efter givna förutsättningar.},
 author    = {Bauer, Charlotta and Hansson, Lina and Von Arnold-Grön, Fredrik},
 keyword   = {motivation,belöningssystem,inre och yttre belöningar,kollektiva och individuella belöningar och hotell.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {How to catch the carrot - En studie om synen på motivation och belöningssystem},
 year     = {2008},
}