Advanced

Hos oss är alla gäster- En studie om hur förutsättningar sätter krav på ledarskapet i situationen patienthotell

Eliasson, Henric; Ståhlros, Emma and Dobosz, Eva (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Patienthotell är ett intressant fenomen och det är en serviceverksamhet som befinner sig i gränslandet mellan vård och hotellverksamhet. Därför har vi valt att undersöka hur förutsättningar sätter krav på ledarskapet i situationen patienthotell. Situationen patienthotell påverkas främst av hur integrerade de är i vården. Patienthotellens integrering i vården har en kundgrupp som har unika behov som är mer kopplade till medicinsk behandling och omsorg. Kundens unika behov kräver en högre kunskap och erfarenhet hos medarbetarna på patienthotell om kundens behov ska kunna tillfredställas. Patienthotellens integrering i vården styrs även av ett bestämt regelverk då de är en del av den offentliga verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar... (More)
Patienthotell är ett intressant fenomen och det är en serviceverksamhet som befinner sig i gränslandet mellan vård och hotellverksamhet. Därför har vi valt att undersöka hur förutsättningar sätter krav på ledarskapet i situationen patienthotell. Situationen patienthotell påverkas främst av hur integrerade de är i vården. Patienthotellens integrering i vården har en kundgrupp som har unika behov som är mer kopplade till medicinsk behandling och omsorg. Kundens unika behov kräver en högre kunskap och erfarenhet hos medarbetarna på patienthotell om kundens behov ska kunna tillfredställas. Patienthotellens integrering i vården styrs även av ett bestämt regelverk då de är en del av den offentliga verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att vi har kunnat besvara vår problematisering då dessa tillsammans formar den unika situationen patienthotell. För att besvara vår problematisering har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med personer som har en chefsposition på tre patienthotell, ett i Norge och två i Sverige. Kompletterande empiriskt material har varit en gruppintervju med receptionspersonal på ett av de patienthotell vi besökt. Studiebesök och utdelad sekundärdata från de olika patienthotellen har tillsammans med intervjuerna format vårt empiriska innehåll. Det empiriska har sedan sammanflätats med teorier om hur situationen påverkar ledarskapet och teori kring gäst och patientperspektiv, medarbetarnas professioner och regelverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352554,
 abstract   = {Patienthotell är ett intressant fenomen och det är en serviceverksamhet som befinner sig i gränslandet mellan vård och hotellverksamhet. Därför har vi valt att undersöka hur förutsättningar sätter krav på ledarskapet i situationen patienthotell. Situationen patienthotell påverkas främst av hur integrerade de är i vården. Patienthotellens integrering i vården har en kundgrupp som har unika behov som är mer kopplade till medicinsk behandling och omsorg. Kundens unika behov kräver en högre kunskap och erfarenhet hos medarbetarna på patienthotell om kundens behov ska kunna tillfredställas. Patienthotellens integrering i vården styrs även av ett bestämt regelverk då de är en del av den offentliga verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att vi har kunnat besvara vår problematisering då dessa tillsammans formar den unika situationen patienthotell. För att besvara vår problematisering har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med personer som har en chefsposition på tre patienthotell, ett i Norge och två i Sverige. Kompletterande empiriskt material har varit en gruppintervju med receptionspersonal på ett av de patienthotell vi besökt. Studiebesök och utdelad sekundärdata från de olika patienthotellen har tillsammans med intervjuerna format vårt empiriska innehåll. Det empiriska har sedan sammanflätats med teorier om hur situationen påverkar ledarskapet och teori kring gäst och patientperspektiv, medarbetarnas professioner och regelverk.},
 author    = {Eliasson, Henric and Ståhlros, Emma and Dobosz, Eva},
 keyword   = {patienthotell,situation,förutsättningar och ledarskap,Hospital science and management,Sjukhusforskning, sjukhusförvaltning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hos oss är alla gäster- En studie om hur förutsättningar sätter krav på ledarskapet i situationen patienthotell},
 year     = {2008},
}