Advanced

Med fötterna i jorden-värdeskapande hos ekolantbrukare med gårdsbutiker

Andersson, Malin; Andersson, Susanna and Bergman, Sara (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Utvecklingen inom livsmedelsbranschen har präglats av samhällets industrialisering och globalisering de senaste decennierna. Det gäller även de producenter som förser livsmedelsbranschen med varor. Jordbrukets förändrade villkor har medfört att en del småskaliga bönder valt att erbjuda tjänster kring sin kärnprodukt. Globaliseringen har också medfört ett antal miljöproblem som några av dessa tjänstefierade bönder bidrar till att motverka, genom att uppfylla ett av regeringens uppsatta miljömål om att producera ekologiska varor. Tjänsterna dessa entreprenörer tillhandahåller innebär att ekologiska och närproducerade varor erbjuds i en gårdsbutik. Då erbjudandet av tjänster i litteraturen kommit att handla mycket om värdeskapande som... (More)
Utvecklingen inom livsmedelsbranschen har präglats av samhällets industrialisering och globalisering de senaste decennierna. Det gäller även de producenter som förser livsmedelsbranschen med varor. Jordbrukets förändrade villkor har medfört att en del småskaliga bönder valt att erbjuda tjänster kring sin kärnprodukt. Globaliseringen har också medfört ett antal miljöproblem som några av dessa tjänstefierade bönder bidrar till att motverka, genom att uppfylla ett av regeringens uppsatta miljömål om att producera ekologiska varor. Tjänsterna dessa entreprenörer tillhandahåller innebär att ekologiska och närproducerade varor erbjuds i en gårdsbutik. Då erbjudandet av tjänster i litteraturen kommit att handla mycket om värdeskapande som fokuserar på kundrelationer fann vi ett intresse i att undersöka hur värde istället skapas inne i ett företag, som valt att bidra till hållbar utveckling som de svenska miljömålen också syftar till. Med intervjuer och granskning av hemsidor hos fem ekologiska gårdsbutiker har deras syn på värde och värdeskapande undersökts. Studien visar att det finns liknande värden som skapas i alla gårdsbutikers verksamheter. Slutsatserna visar också att det värdeskapande som är centralt inom tjänsteforskningen skapas hos alla gårdsbutiker i en självklar mening. Det har dessutom visat sig att dessa entreprenörer skapar en rad andra, för dem mycket viktiga, värden. Dessa värden är sociala värden, ansvarstagande, miljöengagemang och naturintresse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin; Andersson, Susanna and Bergman, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värde, värdeskapande, service management, entreprenörskap, ekolantbrukare, Management of enterprises, Företagsledning, management, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1352567
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:54:07
@misc{1352567,
 abstract   = {Utvecklingen inom livsmedelsbranschen har präglats av samhällets industrialisering och globalisering de senaste decennierna. Det gäller även de producenter som förser livsmedelsbranschen med varor. Jordbrukets förändrade villkor har medfört att en del småskaliga bönder valt att erbjuda tjänster kring sin kärnprodukt. Globaliseringen har också medfört ett antal miljöproblem som några av dessa tjänstefierade bönder bidrar till att motverka, genom att uppfylla ett av regeringens uppsatta miljömål om att producera ekologiska varor. Tjänsterna dessa entreprenörer tillhandahåller innebär att ekologiska och närproducerade varor erbjuds i en gårdsbutik. Då erbjudandet av tjänster i litteraturen kommit att handla mycket om värdeskapande som fokuserar på kundrelationer fann vi ett intresse i att undersöka hur värde istället skapas inne i ett företag, som valt att bidra till hållbar utveckling som de svenska miljömålen också syftar till. Med intervjuer och granskning av hemsidor hos fem ekologiska gårdsbutiker har deras syn på värde och värdeskapande undersökts. Studien visar att det finns liknande värden som skapas i alla gårdsbutikers verksamheter. Slutsatserna visar också att det värdeskapande som är centralt inom tjänsteforskningen skapas hos alla gårdsbutiker i en självklar mening. Det har dessutom visat sig att dessa entreprenörer skapar en rad andra, för dem mycket viktiga, värden. Dessa värden är sociala värden, ansvarstagande, miljöengagemang och naturintresse.},
 author    = {Andersson, Malin and Andersson, Susanna and Bergman, Sara},
 keyword   = {värde,värdeskapande,service management,entreprenörskap,ekolantbrukare,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med fötterna i jorden-värdeskapande hos ekolantbrukare med gårdsbutiker},
 year     = {2009},
}