Advanced

"Stick, vi leker ju här!" - En studie om vad det är som skapar värde på fritidsgårdar

Hansson, Elin and Latomanski, Anna (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemdiskussion: Barn har idag allt mindre vardagskontakt med sina föräldrar. Gemensamma måltider i familjer har blivit färre och barnen får allt mindre stöd vid läxläsning. I Helsingborgs stad söker sig hundratals barn varje dag till fritidsgårdarna runt om i staden. Dessa fungerar som en mötesplats där barnen kan umgås och ägna sig åt olika aktiviteter. Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barn och fritidsledare tillsammans arbetar för att skapa värde på fritidsgårdar. Frågeställning: Vad är det som bidrar till att skapa värde för barn på fritidsgårdarna? Metod: Studien har utgått från en abduktiv ansats. Teoretiskt material har hämtats från ELIN, böcker samt sekundärt material från Helsingborgs stad. Vårt empiriska... (More)
Problemdiskussion: Barn har idag allt mindre vardagskontakt med sina föräldrar. Gemensamma måltider i familjer har blivit färre och barnen får allt mindre stöd vid läxläsning. I Helsingborgs stad söker sig hundratals barn varje dag till fritidsgårdarna runt om i staden. Dessa fungerar som en mötesplats där barnen kan umgås och ägna sig åt olika aktiviteter. Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barn och fritidsledare tillsammans arbetar för att skapa värde på fritidsgårdar. Frågeställning: Vad är det som bidrar till att skapa värde för barn på fritidsgårdarna? Metod: Studien har utgått från en abduktiv ansats. Teoretiskt material har hämtats från ELIN, böcker samt sekundärt material från Helsingborgs stad. Vårt empiriska material har vi samlat in genom intervjuer med en enhetschef, fyra fritidsledare och sex barn. Dessutom har en observation gjorts för att undersöka samspelet mellan fritidsledare och barn. Slutsats: I denna studie har det identifierats fem aspekter som ligger till grund för värdeskapande mellan fritidsledare och barn; tillgänglighet, vilja och engagemang, inflytande och delaktighet, tid att lyssna samt långsiktiga relationer. Dessa aspekter omskapas för varje ny interaktion och är på så vis inte statiska. Långsiktiga relationer bygger på förtroende mellan fritidsledarna och barnen genom att barnen ges inflytande i verksamheten. Barnen visar en vilja och ett engagemang att påverka aktiviteter vilket fritidsledarna lyssnar till och tillsammans kommer de sedan överens om hur verksamheten ska utformas. I grunden krävs dessutom tillgänglighet, det vill säga att fritidsgårdarna finns där barnen är och är öppna då barnen behöver det. Det innebär också att fritidsledarna finns tillgängliga för barnen då de behöver en vuxen förebild att vända sig till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Elin and Latomanski, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
relationer, förtroende, värdeskapande, kommunikation, engagemang och delaktighet.
language
Swedish
id
1352574
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1045&type=doc
date added to LUP
2008-06-24
date last changed
2009-04-20 10:44:32
@misc{1352574,
 abstract   = {Problemdiskussion: Barn har idag allt mindre vardagskontakt med sina föräldrar. Gemensamma måltider i familjer har blivit färre och barnen får allt mindre stöd vid läxläsning. I Helsingborgs stad söker sig hundratals barn varje dag till fritidsgårdarna runt om i staden. Dessa fungerar som en mötesplats där barnen kan umgås och ägna sig åt olika aktiviteter. Syfte: Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barn och fritidsledare tillsammans arbetar för att skapa värde på fritidsgårdar. Frågeställning: Vad är det som bidrar till att skapa värde för barn på fritidsgårdarna? Metod: Studien har utgått från en abduktiv ansats. Teoretiskt material har hämtats från ELIN, böcker samt sekundärt material från Helsingborgs stad. Vårt empiriska material har vi samlat in genom intervjuer med en enhetschef, fyra fritidsledare och sex barn. Dessutom har en observation gjorts för att undersöka samspelet mellan fritidsledare och barn. Slutsats: I denna studie har det identifierats fem aspekter som ligger till grund för värdeskapande mellan fritidsledare och barn; tillgänglighet, vilja och engagemang, inflytande och delaktighet, tid att lyssna samt långsiktiga relationer. Dessa aspekter omskapas för varje ny interaktion och är på så vis inte statiska. Långsiktiga relationer bygger på förtroende mellan fritidsledarna och barnen genom att barnen ges inflytande i verksamheten. Barnen visar en vilja och ett engagemang att påverka aktiviteter vilket fritidsledarna lyssnar till och tillsammans kommer de sedan överens om hur verksamheten ska utformas. I grunden krävs dessutom tillgänglighet, det vill säga att fritidsgårdarna finns där barnen är och är öppna då barnen behöver det. Det innebär också att fritidsledarna finns tillgängliga för barnen då de behöver en vuxen förebild att vända sig till.},
 author    = {Hansson, Elin and Latomanski, Anna},
 keyword   = {relationer,förtroende,värdeskapande,kommunikation,engagemang och delaktighet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Stick, vi leker ju här!" - En studie om vad det är som skapar värde på fritidsgårdar},
 year     = {2008},
}