Advanced

Relationer - en uppsats om samarbeten inom resebranschen

Nilsson, Lisa and Lindorsson, Angelica (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
På senare år har alltmer fokuserats på att goda resultat grundas på huruvida företag skapar långsiktiga och hållbara relationer, till såväl kunder, leverantörer som samarbetsparter. Begrepp som relationsmarknadsföring och Customer Relationship Management (CRM) är nära besläktade och oavsett om begreppen tillämpas på slutkonsumenten eller samarbetsparten handlar det om att vårda relationer. Idag har massmarknadsföring blivit mindre effektivt och lönsamt, eftersom alltfler marknader, däribland resemarknaden, är mogna, vilket innebär att det blir svårare att hitta nya kunder. Detta betyder att det kan bli avgörande att vårda befintliga samarbeten och utveckla dessa till relationer för att överleva konkurrensen. I detta kan en problematik... (More)
På senare år har alltmer fokuserats på att goda resultat grundas på huruvida företag skapar långsiktiga och hållbara relationer, till såväl kunder, leverantörer som samarbetsparter. Begrepp som relationsmarknadsföring och Customer Relationship Management (CRM) är nära besläktade och oavsett om begreppen tillämpas på slutkonsumenten eller samarbetsparten handlar det om att vårda relationer. Idag har massmarknadsföring blivit mindre effektivt och lönsamt, eftersom alltfler marknader, däribland resemarknaden, är mogna, vilket innebär att det blir svårare att hitta nya kunder. Detta betyder att det kan bli avgörande att vårda befintliga samarbeten och utveckla dessa till relationer för att överleva konkurrensen. I detta kan en problematik uppstå, då det är lätt att säga vad ett gott samarbete innebär, men inte lika lätt att förklara hur en god relation, baserad på lojalitet två parter emellan, ska fungera på ett effektivt och hållbart sätt. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett CRM-perspektiv skapa en förståelse för vilka förutsättningar samt kontinuerliga ansträngningar som krävs för att kunna utveckla ett samarbete mellan två företagsparter, till en effektiv och hållbar relation. Genom syftet har vi kommit fram till följande frågeställning: hur kan ett samarbete mellan två företagsparter inom resebranschen, göras till en hållbar och effektiv relation? Utifrån denna har vi valt att koncentrera oss på två delfrågor: vilka förutsättningar krävs för att skapa ett ömsesidigt samarbete samt vilken betydelse kan lojalitet ha för samarbetet ifråga? För att genomföra vår undersökning har vi valt att tillämpa den kvalitativa metoden och har genomfört tio intervjuer med respondenter från Sembo AB, Ticket Travelgroup AB och Resia Travelgroup AB. Vi har kommit fram till att för att ett samarbete, inom resebranschen, ska kunna utvecklas till en effektiv och hållbar relation krävs dels vissa förutsättningar, men också kontinuerliga ansträngningar. Bland annat krävs att gemensamma motiv och intressen finns, att opartiska kontrakt upprättas samt att anpassning till viss del sker mellan parterna. När samarbetet väl är etablerat, krävs således också kontinuerliga ansträngningar. Exempelvis är närvaro av central vikt, det vill säga att parterna kontinuerligt träffas, men det är också viktigt att någon form av CRM-verktyg tillämpas. Sammanfattningsvis blir vår slutsats att det går att skapa relationer på flera olika sätt, men för att relationer ska bli så effektiva och hållbara som möjligt handlar det om att samarbeta ofta, vara engagerade och se långsiktigt på samarbetet. Om båda parter gör detta finns det potential för relationen att bli både ömsesidig, lojal och långsiktig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352666,
 abstract   = {På senare år har alltmer fokuserats på att goda resultat grundas på huruvida företag skapar långsiktiga och hållbara relationer, till såväl kunder, leverantörer som samarbetsparter. Begrepp som relationsmarknadsföring och Customer Relationship Management (CRM) är nära besläktade och oavsett om begreppen tillämpas på slutkonsumenten eller samarbetsparten handlar det om att vårda relationer. Idag har massmarknadsföring blivit mindre effektivt och lönsamt, eftersom alltfler marknader, däribland resemarknaden, är mogna, vilket innebär att det blir svårare att hitta nya kunder. Detta betyder att det kan bli avgörande att vårda befintliga samarbeten och utveckla dessa till relationer för att överleva konkurrensen. I detta kan en problematik uppstå, då det är lätt att säga vad ett gott samarbete innebär, men inte lika lätt att förklara hur en god relation, baserad på lojalitet två parter emellan, ska fungera på ett effektivt och hållbart sätt. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett CRM-perspektiv skapa en förståelse för vilka förutsättningar samt kontinuerliga ansträngningar som krävs för att kunna utveckla ett samarbete mellan två företagsparter, till en effektiv och hållbar relation. Genom syftet har vi kommit fram till följande frågeställning: hur kan ett samarbete mellan två företagsparter inom resebranschen, göras till en hållbar och effektiv relation? Utifrån denna har vi valt att koncentrera oss på två delfrågor: vilka förutsättningar krävs för att skapa ett ömsesidigt samarbete samt vilken betydelse kan lojalitet ha för samarbetet ifråga? För att genomföra vår undersökning har vi valt att tillämpa den kvalitativa metoden och har genomfört tio intervjuer med respondenter från Sembo AB, Ticket Travelgroup AB och Resia Travelgroup AB. Vi har kommit fram till att för att ett samarbete, inom resebranschen, ska kunna utvecklas till en effektiv och hållbar relation krävs dels vissa förutsättningar, men också kontinuerliga ansträngningar. Bland annat krävs att gemensamma motiv och intressen finns, att opartiska kontrakt upprättas samt att anpassning till viss del sker mellan parterna. När samarbetet väl är etablerat, krävs således också kontinuerliga ansträngningar. Exempelvis är närvaro av central vikt, det vill säga att parterna kontinuerligt träffas, men det är också viktigt att någon form av CRM-verktyg tillämpas. Sammanfattningsvis blir vår slutsats att det går att skapa relationer på flera olika sätt, men för att relationer ska bli så effektiva och hållbara som möjligt handlar det om att samarbeta ofta, vara engagerade och se långsiktigt på samarbetet. Om båda parter gör detta finns det potential för relationen att bli både ömsesidig, lojal och långsiktig.},
 author    = {Nilsson, Lisa and Lindorsson, Angelica},
 keyword   = {relationsmarknadsföring,crm,b2b,samarbeten,lojalitet,engagemang,förtroende och hållbarhet.,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationer - en uppsats om samarbeten inom resebranschen},
 year     = {2006},
}