Advanced

Organisatoriska förutsättningar för levererad kundnytta

Zandelin, Anna; Andersson, Jenni and Strömberg, Mattias (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vår uppfattning är att den strategi som många hemelektronikföretag väljer inte genererar en tillräcklig kundnytta. Oavsett bransch måste företag utgå från kunden eftersom det är den som idag styr marknaden. Vi saknar en sammanställning av de faktorer som ligger till grund för kundens tillfredsställelse som också skulle kunna hjälpa företag att leverera kundnytta. Syftet med uppsatsen är att undersöka organisatoriska förutsättningar för levererad kundnytta. Vi har valt att se på verkligheten utifrån vår teoretiska ram. På vårt fallföretag Siba har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex personer som befinner sig på olika nivåer i företaget. Våra slutsatser är: användning av begreppet kundnytta i ett företag är irrelevant om inte alla i... (More)
Vår uppfattning är att den strategi som många hemelektronikföretag väljer inte genererar en tillräcklig kundnytta. Oavsett bransch måste företag utgå från kunden eftersom det är den som idag styr marknaden. Vi saknar en sammanställning av de faktorer som ligger till grund för kundens tillfredsställelse som också skulle kunna hjälpa företag att leverera kundnytta. Syftet med uppsatsen är att undersöka organisatoriska förutsättningar för levererad kundnytta. Vi har valt att se på verkligheten utifrån vår teoretiska ram. På vårt fallföretag Siba har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex personer som befinner sig på olika nivåer i företaget. Våra slutsatser är: användning av begreppet kundnytta i ett företag är irrelevant om inte alla i företaget är medvetna om begreppets innebörd eftersom det i sig kan tolkas på många sätt. Vi har också funnit att de fyra organisatoriska förutsättningarna fungerar hand i hand, alla måste finnas för att leverera kundnytta. Vi skulle emellertid vilja påstå att kommunikation är ett avgörande verktyg som ska integreras för att få förutsättningarna att fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352720,
 abstract   = {Vår uppfattning är att den strategi som många hemelektronikföretag väljer inte genererar en tillräcklig kundnytta. Oavsett bransch måste företag utgå från kunden eftersom det är den som idag styr marknaden. Vi saknar en sammanställning av de faktorer som ligger till grund för kundens tillfredsställelse som också skulle kunna hjälpa företag att leverera kundnytta. Syftet med uppsatsen är att undersöka organisatoriska förutsättningar för levererad kundnytta. Vi har valt att se på verkligheten utifrån vår teoretiska ram. På vårt fallföretag Siba har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex personer som befinner sig på olika nivåer i företaget. Våra slutsatser är: användning av begreppet kundnytta i ett företag är irrelevant om inte alla i företaget är medvetna om begreppets innebörd eftersom det i sig kan tolkas på många sätt. Vi har också funnit att de fyra organisatoriska förutsättningarna fungerar hand i hand, alla måste finnas för att leverera kundnytta. Vi skulle emellertid vilja påstå att kommunikation är ett avgörande verktyg som ska integreras för att få förutsättningarna att fungera.},
 author    = {Zandelin, Anna and Andersson, Jenni and Strömberg, Mattias},
 keyword   = {kundnytta,kundfokus,engagerat ledarskap,medarbetarfokus,kontinuerliga förbättringar,kommunikation,intern kommunikation,kvalitet och total quality management.,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisatoriska förutsättningar för levererad kundnytta},
 year     = {2008},
}