Advanced

Gränslösa broar och besvärande barriärer! - en studie om gränsöverskridande samverkan i ett franchiseföretag

Wallerborn, Malin; Månsson, Lina and Lundvall, Tanja (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Organisatoriska gränser orsakar i viss mån ett hinder för företags målfokusering; i ett franchiseföretag blir detta problem ännu mer komplext då gränserna tydliggörs i form av skilda ägarförhållanden. Vi vill i denna uppsats undersöka hur franchiseföretag hanterar de problem som uppstår på grund av dessa gränser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om svårigheter och möjligheter med gränsöverskridande samverkan i ett franchiseföretag. Forskningsfråga: Vilka problem kan organisatoriska gränser ge upphov till och vilka möjligheter finns det att överskrida dessa? Teori: Vi använder oss av teorier kring bland annat agent-principal-problematiken, gränsöverskridande samverkan, informella och formella styrsystem... (More)
Problemformulering: Organisatoriska gränser orsakar i viss mån ett hinder för företags målfokusering; i ett franchiseföretag blir detta problem ännu mer komplext då gränserna tydliggörs i form av skilda ägarförhållanden. Vi vill i denna uppsats undersöka hur franchiseföretag hanterar de problem som uppstår på grund av dessa gränser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om svårigheter och möjligheter med gränsöverskridande samverkan i ett franchiseföretag. Forskningsfråga: Vilka problem kan organisatoriska gränser ge upphov till och vilka möjligheter finns det att överskrida dessa? Teori: Vi använder oss av teorier kring bland annat agent-principal-problematiken, gränsöverskridande samverkan, informella och formella styrsystem samt belöningssystem. Metod: Kvalitativ ansats med fallstudie som metod. Öppna intervjuer har använts som teknik och två personliga intervjuer samt fyra telefonintervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom fallföretaget Boomerang. Slutsats: Analysen visar att gränserna i ett franchiseföretag ger upphov till en splittrad organisation med en ”vi-och-dem-känsla” mellan franchisegivaren och franchisetagarna. För att överskrida detta krävs tätare kommunikation och större samverkan som kommer med styrsystem som förespråkar detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallerborn, Malin; Månsson, Lina and Lundvall, Tanja
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gränser, samverkan, franchise, målkonflikt, egenintresse, styrning, Organizational science, Organisationsteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352761
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:54:59
@misc{1352761,
 abstract   = {Problemformulering:	Organisatoriska gränser orsakar i viss mån ett hinder för företags målfokusering; i ett franchiseföretag blir detta problem ännu mer komplext då gränserna tydliggörs i form av skilda ägarförhållanden. Vi vill i denna uppsats undersöka hur franchiseföretag hanterar de problem som uppstår på grund av dessa gränser. Syfte:	Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om svårigheter och möjligheter med gränsöverskridande samverkan i ett franchiseföretag. Forskningsfråga: Vilka problem kan organisatoriska gränser ge upphov till och vilka möjligheter finns det att överskrida dessa? Teori: Vi använder oss av teorier kring bland annat agent-principal-problematiken, gränsöverskridande samverkan, informella och formella styrsystem samt belöningssystem. Metod: Kvalitativ ansats med fallstudie som metod. Öppna intervjuer har använts som teknik och två personliga intervjuer samt fyra telefonintervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom fallföretaget Boomerang. Slutsats: Analysen visar att gränserna i ett franchiseföretag ger upphov till en splittrad organisation med en ”vi-och-dem-känsla” mellan franchisegivaren och franchisetagarna. För att överskrida detta krävs tätare kommunikation och större samverkan som kommer med styrsystem som förespråkar detta.},
 author    = {Wallerborn, Malin and Månsson, Lina and Lundvall, Tanja},
 keyword   = {gränser,samverkan,franchise,målkonflikt,egenintresse,styrning,Organizational science,Organisationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränslösa broar och besvärande barriärer! - en studie om gränsöverskridande samverkan i ett franchiseföretag},
 year     = {2009},
}