Advanced

Hälsofrämjande arbete, en värdeskapande process? "-En studie i rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle"

Ewenson, Hanna (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar till att Syftet se hur väl företag matchar expertisens kunskap för att arbeta hälsofrämjande, samt ge en djupare förståelse för den process som genererar värde. Metod: Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har samlats in med hjälp av intervjuundersökningar. Författaren har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt och valt att använda sig av en abduktiv forskningsansats. Slutsats: Uppsatsen handlar om matchningsprocessen mellan företag och hälsobranschen. Genom att titta närmare på detta har begreppet värde hamnat i fokus och matchningsfrågan har blivit en fråga om förmågan att anpassa resurser för att maximera värdet.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ewenson, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsa, matchning, välmående, värde, värdeskapande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352768
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=941&type=doc
date added to LUP
2008-05-23
date last changed
2007-09-27
@misc{1352768,
 abstract   = {Syfte:	Studien syftar till att Syftet se hur väl företag matchar expertisens kunskap för att arbeta hälsofrämjande, samt ge en djupare förståelse för den process som genererar värde. Metod:	Studien grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har samlats in med hjälp av intervjuundersökningar. Författaren har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt och valt att använda sig av en abduktiv forskningsansats. Slutsats: Uppsatsen handlar om matchningsprocessen mellan företag och hälsobranschen. Genom att titta närmare på detta har begreppet värde hamnat i fokus och matchningsfrågan har blivit en fråga om förmågan att anpassa resurser för att maximera värdet.},
 author    = {Ewenson, Hanna},
 keyword   = {hälsa,matchning,välmående,värde,värdeskapande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsofrämjande arbete, en värdeskapande process? "-En studie i rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle"},
 year     = {2008},
}