Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värde för pengarna - Konsumenters prioriteringar och val vid inköp

Persson, Carina ; Söderström, Ellinor and Rothenberg, Linnéa (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Att problematisera konsumentbeteende och de bakomliggande (prioriteringar) motivationsfaktorer som finns vid köp i dagligvaru- och
lågprisbutiker, såväl ur ett konsument- som ett företagsperspektiv. Frågeställningar: 1. Vad innebär och hur samspelar aspekterna: varumärke, rykte, image, kvalitet och service samt pris för kunders motiv (prioriteringar) i valet av dagligvarubutik?
2. Vilka potentiella förbättringar skulle kunskap om aspekterna och dess betydelse kunna leda till ur ett företagarperspektiv som ett led i att nå ökad framgång? Resultat: Genom uppsatsen har författarna visat vad de ovannämnda aspekterna innebär för konsumentbeteendet. Priset är den måttstock som
konsumentintervjupersoner ständigt använder i förhållande till... (More)
Syfte: Att problematisera konsumentbeteende och de bakomliggande (prioriteringar) motivationsfaktorer som finns vid köp i dagligvaru- och
lågprisbutiker, såväl ur ett konsument- som ett företagsperspektiv. Frågeställningar: 1. Vad innebär och hur samspelar aspekterna: varumärke, rykte, image, kvalitet och service samt pris för kunders motiv (prioriteringar) i valet av dagligvarubutik?
2. Vilka potentiella förbättringar skulle kunskap om aspekterna och dess betydelse kunna leda till ur ett företagarperspektiv som ett led i att nå ökad framgång? Resultat: Genom uppsatsen har författarna visat vad de ovannämnda aspekterna innebär för konsumentbeteendet. Priset är den måttstock som
konsumentintervjupersoner ständigt använder i förhållande till de övriga aspekterna. Det är viktigt för företag är att vara tydliga med löften. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352797,
 abstract   = {{Syfte: Att problematisera konsumentbeteende och de bakomliggande (prioriteringar) motivationsfaktorer som finns vid köp i dagligvaru- och
lågprisbutiker, såväl ur ett konsument- som ett företagsperspektiv. Frågeställningar: 1. Vad innebär och hur samspelar aspekterna: varumärke, rykte, image, kvalitet och service samt pris för kunders motiv (prioriteringar) i valet av dagligvarubutik?
2. Vilka potentiella förbättringar skulle kunskap om aspekterna och dess betydelse kunna leda till ur ett företagarperspektiv som ett led i att nå ökad framgång? Resultat: Genom uppsatsen har författarna visat vad de ovannämnda aspekterna innebär för konsumentbeteendet. Priset är den måttstock som
konsumentintervjupersoner ständigt använder i förhållande till de övriga aspekterna. Det är viktigt för företag är att vara tydliga med löften.}},
 author    = {{Persson, Carina and Söderström, Ellinor and Rothenberg, Linnéa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Värde för pengarna - Konsumenters prioriteringar och val vid inköp}},
 year     = {{2009}},
}