Advanced

På jakt efter hur - en studie om hur ledarskap utövas

Kvarnström, Josefine; Rydén, Alexandra and Nord Larsson, Ida (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem
De senaste 20 åren har det i ledarskapslitteraturen konstaterats att det finns en avsaknad av ledarskapsforskning som inriktar sig på hur ledares arbete utövas. Det kritiska forskningsfältet, Critical Management, har varit framträdande i att konstatera detta och menar att det behövs mer forskning som söker svar på hur ledarskap utövas. De få undersökningar som genomförts har kommit fram till att det finns uppenbara svårigheter i att få svar på hur ledares arbete utövas och att mer forskningar inom området behövs. Syfte & bidrag
Syftet är att beskriva och analysera hur ledarskap utövas. Metod
För att uppnå vårt syfte har vi valt ut två centrala ledarskapsuppgifter som sedan ytterligare preciserats. Vi har genomfört en beskrivande... (More)
Problem
De senaste 20 åren har det i ledarskapslitteraturen konstaterats att det finns en avsaknad av ledarskapsforskning som inriktar sig på hur ledares arbete utövas. Det kritiska forskningsfältet, Critical Management, har varit framträdande i att konstatera detta och menar att det behövs mer forskning som söker svar på hur ledarskap utövas. De få undersökningar som genomförts har kommit fram till att det finns uppenbara svårigheter i att få svar på hur ledares arbete utövas och att mer forskningar inom området behövs. Syfte & bidrag
Syftet är att beskriva och analysera hur ledarskap utövas. Metod
För att uppnå vårt syfte har vi valt ut två centrala ledarskapsuppgifter som sedan ytterligare preciserats. Vi har genomfört en beskrivande och analyserande studie, där vi använt oss av en kvalitativ metod och genomfört en empirisk studie med fem djupintervjuer. I övrigt har vi använt oss av sekundär- och teritärdata som fokuserar på ledarskap; vad ledare gör samt ledarskapsuppgifterna att styra och motivera. Slutsatser
Vårt angreppssätt är ett förslag på hur man kan närma sig hur-dimensionen av ledarskap, vilket framtida forskning kan bygga vidare på. Tidigare forskning gällande hur ledarskap utövas har, liksom vi, kommit fram till att det inte är helt enkelt för ledare att beskriva hur de utövar sitt ledarskap. Vi har i vissa fall funnit beskrivningar i vårt empiriska material som svarar på hur ledarskap utövas. Beskrivningarna överensstämmer i många fall med tidigare hur-undersökningars resultat som att småprata, vara glad och positiv, vara ett föredöme och uppmuntra. Vi upplevde att det var viktigt att bryta ner vad-uppgifterna till verkligen precisa delar för att få svar på hur uppgifterna utövas. Det var lättare att få svar på hur när det gällde att motivera än vad det var gällande att styra. Det kan bero på en större vilja hos ledarna att tala om just motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352925,
 abstract   = {Problem
De senaste 20 åren har det i ledarskapslitteraturen konstaterats att det finns en avsaknad av ledarskapsforskning som inriktar sig på hur ledares arbete utövas. Det kritiska forskningsfältet, Critical Management, har varit framträdande i att konstatera detta och menar att det behövs mer forskning som söker svar på hur ledarskap utövas. De få undersökningar som genomförts har kommit fram till att det finns uppenbara svårigheter i att få svar på hur ledares arbete utövas och att mer forskningar inom området behövs. Syfte & bidrag
Syftet är att beskriva och analysera hur ledarskap utövas. Metod
För att uppnå vårt syfte har vi valt ut två centrala ledarskapsuppgifter som sedan ytterligare preciserats. Vi har genomfört en beskrivande och analyserande studie, där vi använt oss av en kvalitativ metod och genomfört en empirisk studie med fem djupintervjuer. I övrigt har vi använt oss av sekundär- och teritärdata som fokuserar på ledarskap; vad ledare gör samt ledarskapsuppgifterna att styra och motivera. Slutsatser
Vårt angreppssätt är ett förslag på hur man kan närma sig hur-dimensionen av ledarskap, vilket framtida forskning kan bygga vidare på. Tidigare forskning gällande hur ledarskap utövas har, liksom vi, kommit fram till att det inte är helt enkelt för ledare att beskriva hur de utövar sitt ledarskap. Vi har i vissa fall funnit beskrivningar i vårt empiriska material som svarar på hur ledarskap utövas. Beskrivningarna överensstämmer i många fall med tidigare hur-undersökningars resultat som att småprata, vara glad och positiv, vara ett föredöme och uppmuntra. Vi upplevde att det var viktigt att bryta ner vad-uppgifterna till verkligen precisa delar för att få svar på hur uppgifterna utövas. Det var lättare att få svar på hur när det gällde att motivera än vad det var gällande att styra. Det kan bero på en större vilja hos ledarna att tala om just motivation.},
 author    = {Kvarnström, Josefine and Rydén, Alexandra and Nord Larsson, Ida},
 keyword   = {ledarskap,ledarskapsuppgifter,critical management,styra,motivera.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På jakt efter hur - en studie om hur ledarskap utövas},
 year     = {2008},
}