Advanced

Sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna - En studie om den interna kommunikationens problematik

Wilhelmsson, Louise; Hartvig Gustafsson, Veronika and Tellenmark, Michaela (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring kommunikation och implementering har giltighet för stora komplexa hierarkiska Frågeställningarna är: Hur kommuniceras de strategiska målen till personalen inom hälso- och sjukvården? Vilka förutsättningar finns det för lärande och implementering av de strategiska målen inom hälso- och sjukvården? Slutatser: Resultatet visar att teorier kring kommunikation och implementering till viss del går att tillämpa i en stor hierarkisk organisation, men att organisationer oftast är mer komplexa än vad teorin tar i beaktning. En övergripande slutsats är att teorier kring intern kommunikation behandlar olika förutsättningar för att skapa en fungerande kommunikationsprocess, men i en stor komplex... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring kommunikation och implementering har giltighet för stora komplexa hierarkiska Frågeställningarna är: Hur kommuniceras de strategiska målen till personalen inom hälso- och sjukvården? Vilka förutsättningar finns det för lärande och implementering av de strategiska målen inom hälso- och sjukvården? Slutatser: Resultatet visar att teorier kring kommunikation och implementering till viss del går att tillämpa i en stor hierarkisk organisation, men att organisationer oftast är mer komplexa än vad teorin tar i beaktning. En övergripande slutsats är att teorier kring intern kommunikation behandlar olika förutsättningar för att skapa en fungerande kommunikationsprocess, men i en stor komplex organisation är förutsättningarna mer begränsade. Därmed blir återkopplingsarbetet ett viktigt redskap för ledningen för att kunna gynna implementeringen av de strategiska målen och lärandet, såväl för ledningen som för hela organisationen. Återkoppling bör ses som en kvalitetssäkring. På så sätt kan konsekvenser kopplade till en bristande kommunikations- och implementeringsprocess uppmärksammas och det blir därmed lättare att skapa bättre förutsättningar för en intern kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352994,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring kommunikation och implementering har giltighet för stora komplexa hierarkiska Frågeställningarna är: Hur kommuniceras de strategiska målen till personalen inom hälso- och sjukvården? Vilka förutsättningar finns det för lärande och implementering av de strategiska målen inom hälso- och sjukvården? Slutatser: Resultatet visar att teorier kring kommunikation och implementering till viss del går att tillämpa i en stor hierarkisk organisation, men att organisationer oftast är mer komplexa än vad teorin tar i beaktning. En övergripande slutsats är att teorier kring intern kommunikation behandlar olika förutsättningar för att skapa en fungerande kommunikationsprocess, men i en stor komplex organisation är förutsättningarna mer begränsade. Därmed blir återkopplingsarbetet ett viktigt redskap för ledningen för att kunna gynna implementeringen av de strategiska målen och lärandet, såväl för ledningen som för hela organisationen. Återkoppling bör ses som en kvalitetssäkring. På så sätt kan konsekvenser kopplade till en bristande kommunikations- och implementeringsprocess uppmärksammas och det blir därmed lättare att skapa bättre förutsättningar för en intern kommunikation.},
 author    = {Wilhelmsson, Louise and Hartvig Gustafsson, Veronika and Tellenmark, Michaela},
 keyword   = {intern kommunikation,implementering,lärande,hierarki och hälso- och sjukvård,Hospital science and management,Sjukhusforskning, sjukhusförvaltning,Organizational science,Organisationsteori,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna - En studie om den interna kommunikationens problematik},
 year     = {2009},
}