Advanced

Strategier för att hantera säsongsvariationer Fallstudie: Lund

Remgard, Sofia and Johansson, Malin (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Säsongsvariationer är ett förekommande fenomen på platser runt om i världen och drabbar aktörer, besökare och invånare på en destination. Intresset för detta fenomen uppstod under en tidigare kurs vid Service Managementprogrammet då vi kom i kontakt med säsongsvariationer i Lund. Under sommaren uppfattas staden som folktom, medan den under resterande del av året uppfattas som livfull. Detta gör att hanteringen av säsongvariationer blir ett aktuellt ämne att studera.Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika tvärvetenskapliga strategier kan kombineras och användas för att utveckla en destination. Den övergripande frågeställningen är; Vilka strategier kan privata och offentliga aktörer i en stad använda för att hantera... (More)
Säsongsvariationer är ett förekommande fenomen på platser runt om i världen och drabbar aktörer, besökare och invånare på en destination. Intresset för detta fenomen uppstod under en tidigare kurs vid Service Managementprogrammet då vi kom i kontakt med säsongsvariationer i Lund. Under sommaren uppfattas staden som folktom, medan den under resterande del av året uppfattas som livfull. Detta gör att hanteringen av säsongvariationer blir ett aktuellt ämne att studera.Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika tvärvetenskapliga strategier kan kombineras och användas för att utveckla en destination. Den övergripande frågeställningen är; Vilka strategier kan privata och offentliga aktörer i en stad använda för att hantera säsongsvariationer? Metoden bygger på kvalitativa intervjuer där vi genomfört 6 intervjuer med offentliga och privata aktörer. Dessa intervjuer har analyserats utifrån uppsatsens teorifält; säsongsvariationer, profileringsstrategier, konkurrensstrategier och samarbetsstrategier. Det har visat sig att de tvärvetenskapliga strategierna inte är ultimata för att utveckla en destination. Konkurrensstrategierna kan inte ses som en del i hanteringen av säsongsvariationer i Lund eftersom de offentliga och privata aktörerna segmenterar, differentierar och positionerar sig på olika sätt. De offentliga och privata aktörerna kan använda sig av samarbetsstrategier för att hantera säsongsvariationer. Det har dock framkommit att det finns en aktörsdynamik i Lundanätverket med enskilda aktörers makt, som försvårar utvecklingen av Lund och hanteringen av säsongsvariationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353038,
 abstract   = {Säsongsvariationer är ett förekommande fenomen på platser runt om i världen och drabbar aktörer, besökare och invånare på en destination. Intresset för detta fenomen uppstod under en tidigare kurs vid Service Managementprogrammet då vi kom i kontakt med säsongsvariationer i Lund. Under sommaren uppfattas staden som folktom, medan den under resterande del av året uppfattas som livfull. Detta gör att hanteringen av säsongvariationer blir ett aktuellt ämne att studera.Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika tvärvetenskapliga strategier kan kombineras och användas för att utveckla en destination. Den övergripande frågeställningen är; Vilka strategier kan privata och offentliga aktörer i en stad använda för att hantera säsongsvariationer? Metoden bygger på kvalitativa intervjuer där vi genomfört 6 intervjuer med offentliga och privata aktörer. Dessa intervjuer har analyserats utifrån uppsatsens teorifält; säsongsvariationer, profileringsstrategier, konkurrensstrategier och samarbetsstrategier. Det har visat sig att de tvärvetenskapliga strategierna inte är ultimata för att utveckla en destination. Konkurrensstrategierna kan inte ses som en del i hanteringen av säsongsvariationer i Lund eftersom de offentliga och privata aktörerna segmenterar, differentierar och positionerar sig på olika sätt. De offentliga och privata aktörerna kan använda sig av samarbetsstrategier för att hantera säsongsvariationer. Det har dock framkommit att det finns en aktörsdynamik i Lundanätverket med enskilda aktörers makt, som försvårar utvecklingen av Lund och hanteringen av säsongsvariationer.},
 author    = {Remgard, Sofia and Johansson, Malin},
 keyword   = {destinationsutveckling,säsongsvariationer,privata och offentliga aktörer,profileringsstrategier,konkurrensstrategier,samarbetsstrategier,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategier för att hantera säsongsvariationer Fallstudie: Lund},
 year     = {2006},
}