Advanced

Att ge det lilla extra? En undersökning om hur hotellföretag arbetar för att motivera frontpersonal till kommersiellt värdskap

Cedergren, Anna and Bos, Birgitta (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, juni, 2005 Författare: Birgitta Bos Anna Cedergren Handledare: Jörgen Eksell Filippa Säwe Problem: Då frontpersonalen har den största påverkan över en gästs totala upplevelse av sin vistelse på ett hotell är det av yttersta vikt att ledningen får receptionisterna att ge god service och framförallt ge det lilla extra. Motivations- samt belöningssystem är två faktorer att arbeta med i syfte att uppnå ovannämnda. Ett problem idag är att motivations- samt belöningssystem inte är tillräckligt anpassade till hospitalitybranschen dit hotell tillhör. Syfte: Syftet med denna undersökning är att utvidga förståelsen för vilka motivationsfaktorer som uppmuntrar värdskapet och gästfriheten i... (More)
SAMMANFATTNING Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, juni, 2005 Författare: Birgitta Bos Anna Cedergren Handledare: Jörgen Eksell Filippa Säwe Problem: Då frontpersonalen har den största påverkan över en gästs totala upplevelse av sin vistelse på ett hotell är det av yttersta vikt att ledningen får receptionisterna att ge god service och framförallt ge det lilla extra. Motivations- samt belöningssystem är två faktorer att arbeta med i syfte att uppnå ovannämnda. Ett problem idag är att motivations- samt belöningssystem inte är tillräckligt anpassade till hospitalitybranschen dit hotell tillhör. Syfte: Syftet med denna undersökning är att utvidga förståelsen för vilka motivationsfaktorer som uppmuntrar värdskapet och gästfriheten i interaktionen med gästen. Avsikten är att utifrån detta undersöka om det finns en kongruens mellan befintliga belöningssystem och det frontpersonalen finner motiverande. Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativa djupintervjuer samt litteratur och artikelstudier i ämnesområdena gästfrihet (hospitality), belöningssystem samt motivation. Resultat:Vi har utkristalliserat de motivationsfaktorer som har störst påverkan på Hotell Liljans frontpersonal. Den viktigaste faktorn är bekräftelse från gästen men även bekräftelse från chef och kollega är viktig. Vårt fynd är att belöningssystemen som finns idag är alldeles för begränsade och inte beaktar allt som upplevs som motiverande. Vårt resultat antyder att systemen istället bör utvidgas och man måste betrakta dem som dynamiska och ständigt pågående processer. Utifrån våra fynd kan Hotell Liljan utforma ett motivations- respektive belöningssystem med utgångspunkt i värdskap men även med möjlighet att individualisera för att skapa ett så väl fungerande system som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353044,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, juni, 2005 Författare:	Birgitta Bos Anna Cedergren Handledare:	Jörgen Eksell Filippa Säwe Problem:	Då frontpersonalen har den största påverkan över en gästs totala upplevelse av sin vistelse på ett hotell är det av yttersta vikt att ledningen får receptionisterna att ge god service och framförallt ge det lilla extra. Motivations- samt belöningssystem är två faktorer att arbeta med i syfte att uppnå ovannämnda. Ett problem idag är att motivations- samt belöningssystem inte är tillräckligt anpassade till hospitalitybranschen dit hotell tillhör. Syfte:	Syftet med denna undersökning är att utvidga förståelsen för vilka motivationsfaktorer som uppmuntrar värdskapet och gästfriheten i interaktionen med gästen. Avsikten är att utifrån detta undersöka om det finns en kongruens mellan befintliga belöningssystem och det frontpersonalen finner motiverande. Metod:	Uppsatsen bygger på kvalitativa djupintervjuer samt litteratur och artikelstudier i ämnesområdena gästfrihet (hospitality), belöningssystem samt motivation. Resultat:Vi har utkristalliserat de motivationsfaktorer som har störst påverkan på Hotell Liljans frontpersonal. Den viktigaste faktorn är bekräftelse från gästen men även bekräftelse från chef och kollega är viktig. Vårt fynd är att belöningssystemen som finns idag är alldeles för begränsade och inte beaktar allt som upplevs som motiverande. Vårt resultat antyder att systemen istället bör utvidgas och man måste betrakta dem som dynamiska och ständigt pågående processer. Utifrån våra fynd kan Hotell Liljan utforma ett motivations- respektive belöningssystem med utgångspunkt i värdskap men även med möjlighet att individualisera för att skapa ett så väl fungerande system som möjligt.},
 author    = {Cedergren, Anna and Bos, Birgitta},
 keyword   = {motivation,belöningssystem,värdskap,gästfrihet (hospitality) och hotellbranschen,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att ge det lilla extra? En undersökning om hur hotellföretag arbetar för att motivera frontpersonal till kommersiellt värdskap},
 year     = {2006},
}