Advanced

Dagens moderna resekund - en studie i informationssöknings- och bokningsbeteende

Olsson, Malin and Svanberg, Caroline (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Den moderna resekunden En studie i informationssöknings- och bokningsbeteende
Författare: Malin Olsson och Caroline Svanberg
Handledare: Erika Andersson Cederholm och Maria Månsson
Problem- Mycket av forskningen kring resebranschens olika kommunikations-
beskrivning kanaler antar researrangörernas perspektiv och behandlar omtalade ämnen såsom den fysiska resebyråns överlevnad i ett alltmer virtuellt samhälle. Vi upplever att det behövs undersökningar som ställer kunden i fokus och studerar de bakomliggande faktorer till hur kunder väljer att dels samla in information inför sitt köp av resa och dels utföra den faktiska bokningen.
Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera komplexiteten och nyanserna i de... (More)
Uppsatsens titel: Den moderna resekunden En studie i informationssöknings- och bokningsbeteende
Författare: Malin Olsson och Caroline Svanberg
Handledare: Erika Andersson Cederholm och Maria Månsson
Problem- Mycket av forskningen kring resebranschens olika kommunikations-
beskrivning kanaler antar researrangörernas perspektiv och behandlar omtalade ämnen såsom den fysiska resebyråns överlevnad i ett alltmer virtuellt samhälle. Vi upplever att det behövs undersökningar som ställer kunden i fokus och studerar de bakomliggande faktorer till hur kunder väljer att dels samla in information inför sitt köp av resa och dels utföra den faktiska bokningen.
Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera komplexiteten och nyanserna i de tillvägagångssätt som olika typer av resekunder använder sig av vid informationssökning och bokning av resor samt definiera de faktorer som ligger bakom beteendet. Därigenom vill vi specificera vad som utmärker en typisk modern resekund av idag.
Metod: Vi har valt att använda researrangören Sembo som vårt fallföretag. I vår undersökning har vi antagit ett abduktivt perspektiv, där vi kombinerat två kvalitativa metoder i djupintervjuer och frågeformulär utskickade via e-mail.
Teori: Vi har valt att först behandla teorier utifrån ett bransch- och aktörsperspektiv för att sedan behandla resekundens informationssöknings och bokningsbeteende.
Slutsatser: Vi har kommit fram till att en typisk modern resekund vill ha kontroll över sin informationssökning och bokning samtidigt som den sociala omgivningen spelar en stor roll som informationskälla. Många kunder anpassar sig till dagens självbetjänande förutsättningar och skapar en relation till dem, samtidigt som det alltid kommer att finnas människor som inte gör det utan föredrar kontakt med en yrkesperson. Nyckelord: Resebranschen, resebyråer, e-handel, kommunikationskanaler, köpprocess, turisttypologier och informationssökningsbeteende (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353108,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Den moderna resekunden En studie i informationssöknings- och bokningsbeteende
Författare: Malin Olsson och Caroline Svanberg
Handledare: Erika Andersson Cederholm och Maria Månsson
Problem-	Mycket av forskningen kring resebranschens olika kommunikations-
beskrivning	kanaler antar researrangörernas perspektiv och behandlar omtalade ämnen såsom den fysiska resebyråns överlevnad i ett alltmer virtuellt samhälle. Vi upplever att det behövs undersökningar som ställer kunden i fokus och studerar de bakomliggande faktorer till hur kunder väljer att dels samla in information inför sitt köp av resa och dels utföra den faktiska bokningen.
Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera komplexiteten och nyanserna i de tillvägagångssätt som olika typer av resekunder använder sig av vid informationssökning och bokning av resor samt definiera de faktorer som ligger bakom beteendet. Därigenom vill vi specificera vad som utmärker en typisk modern resekund av idag.
Metod: Vi har valt att använda researrangören Sembo som vårt fallföretag. I vår undersökning har vi antagit ett abduktivt perspektiv, där vi kombinerat två kvalitativa metoder i djupintervjuer och frågeformulär utskickade via e-mail.
Teori: Vi har valt att först behandla teorier utifrån ett bransch- och aktörsperspektiv för att sedan behandla resekundens informationssöknings och bokningsbeteende.
Slutsatser:	Vi har kommit fram till att en typisk modern resekund vill ha kontroll över sin informationssökning och bokning samtidigt som den sociala omgivningen spelar en stor roll som informationskälla. Många kunder anpassar sig till dagens självbetjänande förutsättningar och skapar en relation till dem, samtidigt som det alltid kommer att finnas människor som inte gör det utan föredrar kontakt med en yrkesperson. Nyckelord: Resebranschen, resebyråer, e-handel, kommunikationskanaler, köpprocess, turisttypologier och informationssökningsbeteende},
 author    = {Olsson, Malin and Svanberg, Caroline},
 keyword   = {resebranschen,resebyråer,e-handel,kommunikationskanaler,köpprocess,turisttypologier och informationssökningsbeteende,Tourism,Turism,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dagens moderna resekund - en studie i informationssöknings- och bokningsbeteende},
 year     = {2008},
}