Advanced

FRANCHISE-relationen i centrum!

Wahlberg, Andreas; Nilsson, Emil and Jonasson, Stefan (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemområde:
Det problem som vår uppsats bygger på är att parterna (franchisegivare och franchisetagare) i en franchiseorganisation har en speciell och komplex relation mellan varandra. Denna komplexitet kommer ur att det finns ett styrkeförhållande, ett ömsesidigt beroende och måldilemma mellan parterna. En förändringsprocess sätter dessa faktorer på sin spets, därför har vi valt att utgå från en sådan process för att analysera relationen. Syfte:
Syftet är att analysera franchisekonceptet vid förändringsprocesser, med fokus på relationen mellan franchisegivare och franchisetagare. Metod:
Vårt övergripande angreppssätt är en deduktivansatts. Empiriskt material har samlats in via intervjuer med franchisegivare och franchisetagare för att... (More)
Problemområde:
Det problem som vår uppsats bygger på är att parterna (franchisegivare och franchisetagare) i en franchiseorganisation har en speciell och komplex relation mellan varandra. Denna komplexitet kommer ur att det finns ett styrkeförhållande, ett ömsesidigt beroende och måldilemma mellan parterna. En förändringsprocess sätter dessa faktorer på sin spets, därför har vi valt att utgå från en sådan process för att analysera relationen. Syfte:
Syftet är att analysera franchisekonceptet vid förändringsprocesser, med fokus på relationen mellan franchisegivare och franchisetagare. Metod:
Vårt övergripande angreppssätt är en deduktivansatts. Empiriskt material har samlats in via intervjuer med franchisegivare och franchisetagare för att illustrera det teoretiska resonemang som vi byggt uppsatsen kring. Vi menar att våra slutsatser är generaliserbara i den mån att de kan appliceras på andra franchiseföretag. Slutsatser:
De slutsatser vi kommit fram till är att franchiserelationen karaktäriseras av tre hörnstenar, styrkeförhållande, beroendeförhållande och måldilemma. Dessa har vi gjort en modell för, där vi förklarar att dessa är bundna till varandra. Vi har även kommit fram till att franchisekonceptet inte är anpassat för förändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353148,
 abstract   = {Problemområde:
Det problem som vår uppsats bygger på är att parterna (franchisegivare och franchisetagare) i en franchiseorganisation har en speciell och komplex relation mellan varandra. Denna komplexitet kommer ur att det finns ett styrkeförhållande, ett ömsesidigt beroende och måldilemma mellan parterna. En förändringsprocess sätter dessa faktorer på sin spets, därför har vi valt att utgå från en sådan process för att analysera relationen. Syfte:
Syftet är att analysera franchisekonceptet vid förändringsprocesser, med fokus på relationen mellan franchisegivare och franchisetagare. Metod:
Vårt övergripande angreppssätt är en deduktivansatts. Empiriskt material har samlats in via intervjuer med franchisegivare och franchisetagare för att illustrera det teoretiska resonemang som vi byggt uppsatsen kring. Vi menar att våra slutsatser är generaliserbara i den mån att de kan appliceras på andra franchiseföretag. Slutsatser:
De slutsatser vi kommit fram till är att franchiserelationen karaktäriseras av tre hörnstenar, styrkeförhållande, beroendeförhållande och måldilemma. Dessa har vi gjort en modell för, där vi förklarar att dessa är bundna till varandra. Vi har även kommit fram till att franchisekonceptet inte är anpassat för förändringar.},
 author    = {Wahlberg, Andreas and Nilsson, Emil and Jonasson, Stefan},
 keyword   = {franchise,relationer,styrkeförhållande,beroendeförhållande,måldillemma,förändring.,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FRANCHISE-relationen i centrum!},
 year     = {2006},
}