Advanced

Recept för tydliga koncept? - En studie gällande sårbarhet i tydliga koncept -

Lundkvist, Sara; H Binette Atik, Jasmina and Samuelsson, Anna (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Teorier inom företagsekonomi tillika service management, talar för hur verksamheter med ett tydligt koncept kan detaljstyra och därmed säkerställa sin kvalitet. Detta kan, enligt befintliga teorier, göras då ledning, personal och gäster inom det tydliga konceptet ses som homogena grupper vars beteenden och reaktioner kan förutspås. Den befintliga service management litteraturen som hävdar detta utgår ifrån ett realistiskt perspektiv och menar att det finns en enighet mellan dessa tre parter. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar vi att det är mer komplext än så. Komplexiteten mellan dessa parter illustrerar vi i en modell som vi gett namnet ”Gapets triad”. Med modellen vill vi visa att det existerar meningsskiljaktigheter,... (More)
Teorier inom företagsekonomi tillika service management, talar för hur verksamheter med ett tydligt koncept kan detaljstyra och därmed säkerställa sin kvalitet. Detta kan, enligt befintliga teorier, göras då ledning, personal och gäster inom det tydliga konceptet ses som homogena grupper vars beteenden och reaktioner kan förutspås. Den befintliga service management litteraturen som hävdar detta utgår ifrån ett realistiskt perspektiv och menar att det finns en enighet mellan dessa tre parter. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar vi att det är mer komplext än så. Komplexiteten mellan dessa parter illustrerar vi i en modell som vi gett namnet ”Gapets triad”. Med modellen vill vi visa att det existerar meningsskiljaktigheter, så kallade gap, mellan ett koncepts ledning, personal och gäster i tydliga koncept. Då vi tror att meningsskiljaktigheterna i triaden kan leda till sårbarhet för tydliga koncept är vårt syfte att undersöka vilken sårbarhet som uppstår i och med meningsskiljaktigheter mellan ett tydligt koncepts parter samt hur dessa meningsskiljaktigheter och därmed sårbarheten kan minimeras. Att studera ett tydligt koncept skulle ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kunna sägas vara omöjligt. Detta då definitionen på ett tydligt koncept inte är generell utan snarare specifik för individen. Vi är dock inte ute efter att problematisera definitionen av ett tydligt koncept utan snarare göra en undersökning av hur gapen i triaden kan leda till sårbarhet i ett koncept som eftersträvar att vara tydligt. Vi har genom uppsatsen bevisat att den befintliga service management litteraturens syn på en enlighet mellan parterna i ett servicemöte inte är så oproblematiskt som hävdas. Genom vårt socialkonstruktivistiska perspektiv har vi kunnat påvisa komplexiteten och problematiken mellan parterna i ”Gapets triad”. Vi har därmed bevisat att det faktiskt förekommer gap, mellan de olika parterna, vilka i sin tur leder till tre olika typer av sårbarhet för det tydliga konceptet. Vidare har vi gett åtgärdsförslag för att minimera uppkomna sårbarheter. Genom vår uppsats har vi följaktligen bidragit med en ny infallsvinkel gällande tydliga koncept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundkvist, Sara; H Binette Atik, Jasmina and Samuelsson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialkonstruktivism, tydligt koncept, narrativ, plot, dramaturgi, upplevelser, sårbarhet, gap., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1353176
date added to LUP
2005-02-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:56:48
@misc{1353176,
 abstract   = {Teorier inom företagsekonomi tillika service management, talar för hur verksamheter med ett tydligt koncept kan detaljstyra och därmed säkerställa sin kvalitet. Detta kan, enligt befintliga teorier, göras då ledning, personal och gäster inom det tydliga konceptet ses som homogena grupper vars beteenden och reaktioner kan förutspås. Den befintliga service management litteraturen som hävdar detta utgår ifrån ett realistiskt perspektiv och menar att det finns en enighet mellan dessa tre parter. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar vi att det är mer komplext än så. Komplexiteten mellan dessa parter illustrerar vi i en modell som vi gett namnet ”Gapets triad”. Med modellen vill vi visa att det existerar meningsskiljaktigheter, så kallade gap, mellan ett koncepts ledning, personal och gäster i tydliga koncept. Då vi tror att meningsskiljaktigheterna i triaden kan leda till sårbarhet för tydliga koncept är vårt syfte att undersöka vilken sårbarhet som uppstår i och med meningsskiljaktigheter mellan ett tydligt koncepts parter samt hur dessa meningsskiljaktigheter och därmed sårbarheten kan minimeras. Att studera ett tydligt koncept skulle ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kunna sägas vara omöjligt. Detta då definitionen på ett tydligt koncept inte är generell utan snarare specifik för individen. Vi är dock inte ute efter att problematisera definitionen av ett tydligt koncept utan snarare göra en undersökning av hur gapen i triaden kan leda till sårbarhet i ett koncept som eftersträvar att vara tydligt. Vi har genom uppsatsen bevisat att den befintliga service management litteraturens syn på en enlighet mellan parterna i ett servicemöte inte är så oproblematiskt som hävdas. Genom vårt socialkonstruktivistiska perspektiv har vi kunnat påvisa komplexiteten och problematiken mellan parterna i ”Gapets triad”. Vi har därmed bevisat att det faktiskt förekommer gap, mellan de olika parterna, vilka i sin tur leder till tre olika typer av sårbarhet för det tydliga konceptet. Vidare har vi gett åtgärdsförslag för att minimera uppkomna sårbarheter. Genom vår uppsats har vi följaktligen bidragit med en ny infallsvinkel gällande tydliga koncept.},
 author    = {Lundkvist, Sara and H Binette Atik, Jasmina and Samuelsson, Anna},
 keyword   = {socialkonstruktivism,tydligt koncept,narrativ,plot,dramaturgi,upplevelser,sårbarhet,gap.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Recept för tydliga koncept? - En studie gällande sårbarhet i tydliga koncept -},
 year     = {2005},
}