Advanced

Lean Thinking – Ett sätt för serviceorganisationer att öka sitt värdeskapande?

Chafchak, Claudia; Nilsson, Jessica and Dahlskog, Petter (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet är att genom ett Service Management-perspektiv studera huruvida implementeringar av Lean Thinking i serviceorganisationer skapar möjligheter för ökat värdeskapande för såväl kund som organisation. Huvudfrågeställningen ser ut som följande: Hur påverkas värdeskapandet i serviceorganisationer vid en implementering av Lean Thinking? Vi har betraktat två skilda serviceorganisationer som implementerat Lean Thinking - Fritidsresor och Universitetssjukhuset i Lund - genom en kvalitativ forskningsmetod. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med intervjupersoner från respektive studieobjekt. Genom en litteratusstudie av Service Management- och Lean Thinking-teorier har såväl likheter som skillnader i perspektivens syn på värde och... (More)
Syftet är att genom ett Service Management-perspektiv studera huruvida implementeringar av Lean Thinking i serviceorganisationer skapar möjligheter för ökat värdeskapande för såväl kund som organisation. Huvudfrågeställningen ser ut som följande: Hur påverkas värdeskapandet i serviceorganisationer vid en implementering av Lean Thinking? Vi har betraktat två skilda serviceorganisationer som implementerat Lean Thinking - Fritidsresor och Universitetssjukhuset i Lund - genom en kvalitativ forskningsmetod. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med intervjupersoner från respektive studieobjekt. Genom en litteratusstudie av Service Management- och Lean Thinking-teorier har såväl likheter som skillnader i perspektivens syn på värde och värdeskapande illustrerats. Vi har genom vår studie funnit att serviceorganisationer som implementerar Lean Thinking å ena sidan kan öka sitt värdeskapande gentemot organisation och kunder. Å andra sidan kan värde, ur ett medarbetarperspektiv elimineras i samband med sådana implementeringar. Vi framhåller i sammanhanget att en syn där Service Management- och Lean Thinking-teorier integreras kan gynna serviceorganisationers värdeskapande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353194,
 abstract   = {Syftet är att genom ett Service Management-perspektiv studera huruvida implementeringar av Lean Thinking i serviceorganisationer skapar möjligheter för ökat värdeskapande för såväl kund som organisation. Huvudfrågeställningen ser ut som följande: Hur påverkas värdeskapandet i serviceorganisationer vid en implementering av Lean Thinking? Vi har betraktat två skilda serviceorganisationer som implementerat Lean Thinking - Fritidsresor och Universitetssjukhuset i Lund - genom en kvalitativ forskningsmetod. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med intervjupersoner från respektive studieobjekt. Genom en litteratusstudie av Service Management- och Lean Thinking-teorier har såväl likheter som skillnader i perspektivens syn på värde och värdeskapande illustrerats. Vi har genom vår studie funnit att serviceorganisationer som implementerar Lean Thinking å ena sidan kan öka sitt värdeskapande gentemot organisation och kunder. Å andra sidan kan värde, ur ett medarbetarperspektiv elimineras i samband med sådana implementeringar. Vi framhåller i sammanhanget att en syn där Service Management- och Lean Thinking-teorier integreras kan gynna serviceorganisationers värdeskapande.},
 author    = {Chafchak, Claudia and Nilsson, Jessica and Dahlskog, Petter},
 keyword   = {värde,värdeskapande,service management,lean thinking,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean Thinking – Ett sätt för serviceorganisationer att öka sitt värdeskapande?},
 year     = {2008},
}