Advanced

Kundlojalitet i tjänsteföretag - En fallstudie av samverkan mellan Resurs Bank och samarbetande butiker

Kadhum, Julie; Kermanshahi, Annahita and Krso, Almir (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet: Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken mån tänkesättet bakom begreppet kundlojalitet används i samarbetet mellan Resurs Bank och butikerna, samt att analysera hur kundlojalitetsprogram kan användas för att fördjupa samarbetet mellan en sidoleverantör och dess betjänade butiker.
Undersökningsfrågor: Hur arbetar Resurs Bank med sin kundlojalitet? Hur värvar Resurs Bank sina kunder och på vilka sätt kan man kvarhålla sina kunder på sikt?
Slutsats: Vi har genom hela uppsatsen försökt betona vikten av starka relationer. Konklusionen som blev avgörande för vårt studiefall är att bankens roll som sidoleverantör är betydande. För att dessa relationer ska fungera krävs det ett välfungerat samarbete som bygger på täta förbindelser.... (More)
Syftet: Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken mån tänkesättet bakom begreppet kundlojalitet används i samarbetet mellan Resurs Bank och butikerna, samt att analysera hur kundlojalitetsprogram kan användas för att fördjupa samarbetet mellan en sidoleverantör och dess betjänade butiker.
Undersökningsfrågor: Hur arbetar Resurs Bank med sin kundlojalitet? Hur värvar Resurs Bank sina kunder och på vilka sätt kan man kvarhålla sina kunder på sikt?
Slutsats: Vi har genom hela uppsatsen försökt betona vikten av starka relationer. Konklusionen som blev avgörande för vårt studiefall är att bankens roll som sidoleverantör är betydande. För att dessa relationer ska fungera krävs det ett välfungerat samarbete som bygger på täta förbindelser. Vidare betraktar vi situationen som sådan att båda parterna har stora möjligheter att nyttja varandras tjänster på ett resultatinriktat sätt. Följaktligen kan samarbete och gemensamma mål leda till större framgångar för båda leden. Att investera i branschexperter, unga resurser med innovationsförmåga samt ge sig in i upplevelseekonomin kan bidra med vitala konkurrensverktyg. En större koncentration på säljfinansavdelningen samt en utveckling av branschexperternas resurser kan bidra till en förbättrad kommunikation med detaljisten. Vidare kan rekryteringar av nyutbildad personal skapa förutsättningar till nytänkande samt innovation. Slutligen anser vi att denna bransch likaså kan ta sig an den nya upplevelseekonomin genom marknadsföringssatsningar i form av reklam, förfining av montage samt utveckling av sin logo. Genom att se efter möjligheter samt vita fläckar i de redan existerande marknaderna och inte söka sig till nya, kan Resurs Bank komma att stärka varumärket samt företagets innovationsförmåga. Att erbjuda tjänster med olika språk eller att anpassa produkterna kan bidra med en stor reaktion i mediavärlden, som hade kunnat fungera som en slags gratis promotion samt ge en stor genomslagskraft på vår marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353201,
 abstract   = {Syftet: Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken mån tänkesättet bakom begreppet kundlojalitet används i samarbetet mellan Resurs Bank och butikerna, samt att analysera hur kundlojalitetsprogram kan användas för att fördjupa samarbetet mellan en sidoleverantör och dess betjänade butiker.
Undersökningsfrågor: Hur arbetar Resurs Bank med sin kundlojalitet? Hur värvar Resurs Bank sina kunder och på vilka sätt kan man kvarhålla sina kunder på sikt?
Slutsats: Vi har genom hela uppsatsen försökt betona vikten av starka relationer. Konklusionen som blev avgörande för vårt studiefall är att bankens roll som sidoleverantör är betydande. För att dessa relationer ska fungera krävs det ett välfungerat samarbete som bygger på täta förbindelser. Vidare betraktar vi situationen som sådan att båda parterna har stora möjligheter att nyttja varandras tjänster på ett resultatinriktat sätt. Följaktligen kan samarbete och gemensamma mål leda till större framgångar för båda leden. Att investera i branschexperter, unga resurser med innovationsförmåga samt ge sig in i upplevelseekonomin kan bidra med vitala konkurrensverktyg. En större koncentration på säljfinansavdelningen samt en utveckling av branschexperternas resurser kan bidra till en förbättrad kommunikation med detaljisten. Vidare kan rekryteringar av nyutbildad personal skapa förutsättningar till nytänkande samt innovation. Slutligen anser vi att denna bransch likaså kan ta sig an den nya upplevelseekonomin genom marknadsföringssatsningar i form av reklam, förfining av montage samt utveckling av sin logo. Genom att se efter möjligheter samt vita fläckar i de redan existerande marknaderna och inte söka sig till nya, kan Resurs Bank komma att stärka varumärket samt företagets innovationsförmåga. Att erbjuda tjänster med olika språk eller att anpassa produkterna kan bidra med en stor reaktion i mediavärlden, som hade kunnat fungera som en slags gratis promotion samt ge en stor genomslagskraft på vår marknad.},
 author    = {Kadhum, Julie and Kermanshahi, Annahita and Krso, Almir},
 keyword   = {sidoleverantör,kundlojalitet,relationsmarknadsföring,business to business,marknadskanaler,finansieringsbolag,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kundlojalitet i tjänsteföretag - En fallstudie av samverkan mellan Resurs Bank och samarbetande butiker},
 year     = {2005},
}