Advanced

Ursäkta, är det min tur nu? - En undersökning av orsakerna till långa väntetider på en akutmottagning ur ett effektivitetsperspektiv

Kalm, Madelene; Chogan, Farahnaz and Glinka, Kristoffer (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
En upprörd patient sitter i väntrummet på en akutmottagning. Patienten har väntat på vård i flera timmar och äntligen kommer en sjuksköterska in. Patienten reser sig upp och bereder sig på att följa med. Tyvärr utropar sjuksköterskan någon annans namn och den väntande patienten frågar undrande: ”Ursäkta, när är det min tur?” Problem:
Vi anser att det finns problem i arbetsprocessen på akutmottagningen som orsakar att patienten får vänta onödigt länge. Syfte:
Syftet med uppsatsen är att identifiera och belysa eventuella problem i sjukvårdens arbetsprocess utifrån ett effektivitetsperspektiv. Frågeställningar: Hur ser arbetsprocessen ut på Helsingborgs lasaretts akutmottagning? Vilka faktorer kan påverka effektiviteten i arbetsprocessen?... (More)
En upprörd patient sitter i väntrummet på en akutmottagning. Patienten har väntat på vård i flera timmar och äntligen kommer en sjuksköterska in. Patienten reser sig upp och bereder sig på att följa med. Tyvärr utropar sjuksköterskan någon annans namn och den väntande patienten frågar undrande: ”Ursäkta, när är det min tur?” Problem:
Vi anser att det finns problem i arbetsprocessen på akutmottagningen som orsakar att patienten får vänta onödigt länge. Syfte:
Syftet med uppsatsen är att identifiera och belysa eventuella problem i sjukvårdens arbetsprocess utifrån ett effektivitetsperspektiv. Frågeställningar: Hur ser arbetsprocessen ut på Helsingborgs lasaretts akutmottagning? Vilka faktorer kan påverka effektiviteten i arbetsprocessen? Metod:
Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer och en observation. Anledningen till att vi valde en observation utöver intervjuerna var för att bredda vårt empiriska material. Uppsatsen bygger på ett deduktivt undersökningssätt. Slutsats:
Vi har med hjälp av teorier om Lean Management kommit fram till att det finns olika former av slöseri som påverkar arbetsprocessen på Helsingborgs akutmottagning. Genom att applicera Lean Management inom sjukvården har vi kunnat identifiera problemets karaktär och dess placering i arbetsprocessen. Problemen kan skapa ineffektivitet som i sin tur bidrar till längre väntetider för patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353215,
 abstract   = {En upprörd patient sitter i väntrummet på en akutmottagning. Patienten har väntat på vård i flera timmar och äntligen kommer en sjuksköterska in. Patienten reser sig upp och bereder sig på att följa med. Tyvärr utropar sjuksköterskan någon annans namn och den väntande patienten frågar undrande: ”Ursäkta, när är det min tur?” Problem:
Vi anser att det finns problem i arbetsprocessen på akutmottagningen som orsakar att patienten får vänta onödigt länge. Syfte:
Syftet med uppsatsen är att identifiera och belysa eventuella problem i sjukvårdens arbetsprocess utifrån ett effektivitetsperspektiv. Frågeställningar: Hur ser arbetsprocessen ut på Helsingborgs lasaretts akutmottagning? Vilka faktorer kan påverka effektiviteten i arbetsprocessen? Metod:
Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer och en observation. Anledningen till att vi valde en observation utöver intervjuerna var för att bredda vårt empiriska material. Uppsatsen bygger på ett deduktivt undersökningssätt. Slutsats:
Vi har med hjälp av teorier om Lean Management kommit fram till att det finns olika former av slöseri som påverkar arbetsprocessen på Helsingborgs akutmottagning. Genom att applicera Lean Management inom sjukvården har vi kunnat identifiera problemets karaktär och dess placering i arbetsprocessen. Problemen kan skapa ineffektivitet som i sin tur bidrar till längre väntetider för patienter.},
 author    = {Kalm, Madelene and Chogan, Farahnaz and Glinka, Kristoffer},
 keyword   = {lean management,excellence model,fem lean principer,sju former av slöseri,arbetsprocess,effektivitet,akutmottagning,väntetid,slöseri,muda,sjukvård,Hospital science and management,Sjukhusforskning, sjukhusförvaltning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ursäkta, är det min tur nu? - En undersökning av orsakerna till långa väntetider på en akutmottagning ur ett effektivitetsperspektiv},
 year     = {2009},
}